Skip to main content

Prof. Ohad Cohen odpovedá na vaše najčastejšie otázky týkajúce sa ochorenia COVID-19 a jeho vplyvu na diabetes 1. typu

« Môj MiniMed™ Care Blog | Máj 7, 2020 |
Tipy & Triky
Professor Cohen

Profesor Ohad Cohen, klinický profesor medicíny v zdravotníckom stredisku Ch. Sheba Medical Centre Tel Hashomer (Izrael) a riaditeľ pre zdravotnícke záležitosti v spoločnosti Medtronic Diabetes EMEA, hovorí o najčastejších otázkach týkajúcich sa ochorenia COVID-19 a jeho vplyvu na diabetes 1. typu.

 

„Publikácie uvádzajú, že diabetes zvyšuje riziko získania ochorenia COVID-19 a môže viesť k vzniku komplikácií. Čo to znamená pre osoby s diabetom 1. typu? Hrozí mi nebezpečenstvo?“

 • Je potrebné mať na pamäti, že COVID-19 je nové ochorenie, a preto k nemu nemáme podrobné epidemiologické informácie. Sprevádza ho množstvo neznámych, ale to neznamená, že treba mať obavy.
 • Z toho, čo zatiaľ vieme, sa zdá, že u ľudí s diabetom nehrozí zvýšené riziko ochorenia.
 • Spomínané komplikácie a nepriaznivé výsledky sa vzťahujú na ľudí s diabetom 2. typu. U ľudí z tejto skupiny je vyšší predpoklad nutnosti hospitalizácie a vzniku komplikácií. Treba však zdôrazniť, že zvýšené riziko komplikácií v prípade diabetu 2. typu tu bolo vždy, aj pred príchodom ochorenia COVID-19. Ľudia v tejto skupine mávajú vyšší vek a sekundárne ochorenia, napríklad ochorenia srdca alebo obličiek, a preto sú zraniteľnejší.

 

„Mám diabetes 1. typu. Mal/-a by som počas pandémie COVID-19 prijať nejaké ochranné oparenia?“

 • V tomto štádiu by sme všetci mali prijímať ochranné opatrenia.
 • Vírus sa šíri kvapôčkami do vzdialenosti 1 metra1. Preto je potrebné, aby si ľudia udržiavali odstup 1 až 2 metre1,2
 • Ak je to možné, v blízkosti iných ľudí tiež odporúčam nosiť rúško. Taktiež je dôležité dodržiavať miestne odporúčania.
 • Vírus sa môže zachytiť na povrchoch alebo oblečení, preto je veľmi dôležité umývať si ruky mydlom. Vírus na povrchoch môžete zlikvidovať pomocou gélov s obsahom aspoň 60 % alkoholu. Zároveň dodržiavajte miestne odporúčania. 

 

„Mám počas pandémie COVID-19 očakávať zmeny v mojej regulácii glukózy?“

Áno, očakávajte zmeny vo vašej regulácii glukózy. V dôsledku pandémie sú zatvorené školy, univerzitné priestory aj telocvične. Taktiež sú obmedzené návštevy parkov. Musíme sa pripraviť na to, že strávime viac času vo vnútri. Naša fyzická aktivita sa obmedzí, môže u nás stúpnuť miera stresu, môžu sa zmeniť naše stravovacie návyky – všetky tieto faktory ovplyvnia našu hladinu glukózy. 

Čo odporúčam:

 1. Očakávajte určitú zmenu v regulácii glukózy.
 2. Vytvorte si dennú rutinu a dodržujte ju.
  Jej súčasťou by mali byť pravidelná strava, oddych a cvičenie. Vyhýbajte sa častému maškrteniu (najmä potravinám s obsahom sacharidov). Ak potrebujete poradiť s výberom zdravých potravín, obráťte sa na svojho lekára.
 3. Upravte svoju liečbu
  Odporučil by som začať úpravou bazálnych dávok. Mnohé kliniky na súčasnú situáciu obmedzeného pohybu a karantény reagovali zavedením telemedicínskych služieb. Ak je to možné, spojte sa so svojím lekárom týmto spôsobom.  
  Ak používate pumpu vybavenú senzorom, napríklad systém MiniMedTM 640G, odporúčam zmeniť nastavenie inzulínovej pumpy (pod dozorom vášho lekára a na základe vášho profilu za posledné 3 – 4 dni). Nechajte zmeny niekoľko dní ustáliť. Dovtedy používajte korekčné bolusy, ak je to potrebné. Tieto korekčné bolusy zohľadnite aj pri zmene vašich nastavení.

 

„Čo ak ochoriem na COVID-19? Ako sa mám starať o svoje hladiny glukózy?“

Je potrebné mať na pamäti, že väčšina prípadov má mierne príznaky. Ak sa u vás zistí ochorenie COVID-19, treba zhodnotiť závažnosť vašich príznakov a podľa toho postupovať ďalej. Samozrejme sa poraďte so svojimi lekármi. 

 • Ak máte mierne príznaky:

  Tie môžu zahŕňať zvýšenú teplotu, suchý kašeľ, stratu čuchu a chuti a všeobecné chorobné prejavy, napríklad nechutenstvo alebo bolesť svalov. V tomto štádiu nie je potrebné, aby ste výraznejšie menili svoje aktuálne inzulínové dávky. Naďalej pokračujte vo svojej bežnej odporúčanej inzulínovej liečbe. Zároveň  počítajte sacharidy a bolusy podané pri jedle a korekciách pomocou počítadla Bolus WizardTM. Nezabúdajte piť veľa vody, aby ste boli hydratovaní. Je potrebné, aby ste dôkladne monitorovali svoje hodnoty glykémie. V prípade, že užívate neinzulínové antidiabetiká, konkrétne inhibítory SGLT-2 a agonistov GLP-1, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.

 • Merajte si ketóny.

  Ochorenie COVID-19 zvyčajne neovplyvňuje gastrointestinálny trakt, ale ak sa u vás vyskytne zvracanie a hnačka, merajte si ketóny a podnikajte primerané kroky. Nemusí to priamo súvisieť s ochorením COVID-19.

 • Ak máte problémy s dýchaním

  V zriedkavých prípadoch môžu mierne prejavy rýchlo prejsť do poruchy dýchania nazývanej akútna respiračná tieseň (ARDS). Dva najčastejšie príznaky, ktoré môžete spozorovať, sú zvýšená teplota a problémy s dýchaním (sprevádzané suchým kašľom). V takom prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

 • Využívajte bazálne/bolusové režimy 

  Zdravotnícke zariadenia vo vašom okolí momentálne môžu fungovať v núdzovom režime. To môže okrem iného znamenať, že majú skrátený pracovný času alebo neposkytujú niektoré služby. Diabetologické konzultácie preto nemusia byť dostupné. Tiež to môže znamenať, že dostupní ošetrujúci lekári nemusia byť oboznámení s vašou pomôckou. V takom prípade buďte pripravení využiť záložné riešenie s bazálnymi a bolusovými dávkami. Ak nemáte tieto bazálne a bolusové dávky nastavené, obráťte sa na svojho lekára.

Veríme, že sme vám zodpovedali niektoré otázky v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho vplyvom na reguláciu diabetu. 

Referencia 
1.    World Health Organization. Advice for public. Apríl 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public [posledný prístup v apríli 2020].
2.    Public Health England. Staying at home and away from others (social distancing). Apríl 2020. https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others [posledný prístup v apríli 2020]