Skip to main content

Nová veľká štúdia prevencie hypoglykémií

« Môj MiniMed™ Care Blog | Jún 7, 2019 |
Produkty
Nová veľká štúdia

Nová štúdia demonštruje schopnosť inzulínovej pumpy Minimed™ 640G s technológiou SmartGuard™   znižovať výskyt hypoglykémií v porovnaní so samotnou pumpou bez použitia senzora.

AKO TO FUNGUJE?

  • Technológia SmartGuard™ dokáže s 30-minútovým predstihom predvídať pokles hodnoty glukózy a automaticky zastaviť podávanie inzulínu.

  • Po obnovení hodnoty glukózy technológia SmartGuard™  automaticky obnoví podávanie inzulínu.

  • V priebehu dňa môžete nastaviť viaceré dolné limity, čo vám umožní lepšiu ochranu pred hypoglykémiou, keď ju najviac potrebujete.

ŠTÚDIA SMILE

Štúdia hodnotila účinnosť a bezpečnosť systému MiniMed™ 640G s technológiou SmartGuard™ Suspend before low v porovnaní s inzulínovou liečbou bez kontinuálneho monitorovania glukózy u dospelých s diabetom 1. typu.   

Štúdie sa zúčastnilo 153 dospelých s diabetom 1. typu a trvaním choroby viac ako 10 rokov, ktorí mali za posledných 12 mesiacov závažné hypoglykemické udalosti. Štúdia sa uskutočnila v 5 krajinách (Veľká Británia, Holandsko, Francúzsko, Kanada a Taliansko) počas 6 mesiacov. 

VIETE, ČO JE TECHNOLÓGIA SMARTGUARD™?

Systém MiniMed™ 640G vám umožní lepšiu kontrolu vďaka pokročilej ochrane pred hypoglykémiou a prídavným funkciám pre jednoduchšie každodenné zvládanie diabetu.

PRESVEDČIVÉ VÝSLEDKY

Štúdia  SMILE preukázala, že používanie systému MiniMed™ 640G s technológiou SmartGuard™ Suspend before low bolo spojené s významným znížením výskytu hypoglykémie u dospelých s diabetom 1. typu, ktorí majú sklony k hypoglykémii, v porovnaní s liečbou CSII. Tieto výsledky sa dosiahli bez zvýšenia HbA1c.