Skip to main content

5 rád ako najlepšie využiť inzulínovú pumpu

« Môj MiniMed™ Care Blog | August 22, 2019 |
Tipy & Triky
5 rád ako najlepšie využiť inzulínovú pumpu

Radi by sme vám poskytli 5 tipov, ako čo najlepšie využiť vašu inzulínovú pumpu

 

  1. PRAVIDELNÉ MERANIE GLYKÉMIE

Pravidelné meranie glykémie (GK) je jednou z možností, akými môžete zlepšiť svoje výsledky. Pred každým jedlom si skontrolujte GK a hodnotu zadajte do zabudovaného Bolus WizardTM na inzulínovej pumpe. Kalkulačka Bolus WizardTM¹ vypočíta všetok inzulín, ktorý potrebujete vzhľadom na skonzumované sacharidy a na návrat k cieľovým hodnotám GK, ak je jej hladina príliš vysoká. Pravidelné testovanie GK vám pomôže sledovať vysoké a nízke hladiny glukózy a uskutočniť kroky pre návrat k cieľovej hodnote.

 Ak si myslíte, že by vám mal zdravotnícky personál upraviť nastavenia inzulínovej pumpy, odporúčame vám skontrolovať si svoju GK v týchto obdobiach:

  • Po zobudení
  • Pred jedlom
  • 2 hodiny po jedle
  • Pred spaním

 

Uprostred spánku (alebo každé 3 až 4 hodiny počas spánku).

 

  1. POUŽÍVAJTE KALKULAČKU BOLUS WIZARDTM POČAS KAŽDÉHO JEDLA ALEBO KONTROLY HLADINY GLUKÓZY

Funkcia Bolus WizardTM¹ (PDF) môže naozaj znížiť frekvenciu hypoglykémií, ku ktorým dochádza kvôli nahromadeniu inzulínu alebo nadmerným korekciám vysokej hladiny glukózy.

 

  1. PRESNÝ VÝPOČET SACHARIDOV

Je veľmi jednoduché podceniť, alebo naopak, preceniť príjem sacharidov. Keďže kalkulačka  Bolus WizardTM¹ vám dokáže dodať inzulín na každý gram sacharidov, ktoré zadáte do pumpy, presný výpočet sacharidov vám naozaj pomôže zlepšiť kontrolu glukózy. 

 

  1. POUŽÍVANIE KONTINUÁLNEHO MONITOROVANIA GLUKÓZY (CGM). 

Odporúčame vám, aby ste zvážili používanie CGM, ak mávate hypoglykémiu alebo ak nedokážete sami spozorovať, že máte nízku hladinu glukózy. Inzulínová pumpa MinimedTM 640G disponuje funkciou Suspend Before Low, ktorá dokáže zabrániť viac ako 80 % udalostí hypoglykémie (štúdia SmartGuard⁴ z roku 2016) bez podstatného zvýšenia hyperglykémie.

 

  1. VÝMENA SPOTREBNÝCH SÚČASTÍ 

Každý druhý až tretí deň vymeňte zásobník infúznej súpravy a miesto vpichu. Ak používate inzulínovú pumpu MinimedTM 640G, môžete si na pumpe nastaviť pripomienku zmeny infúznej súpravy. Striedanie miest vpichu je veľmi dôležité, keďže pomáha zabezpečiť, aby sa koža zahojila a inzulín sa správne vstrebal. Zdravotnícky personál vám pomôže vybrať si správnu infúznu súpravu a miesto vpichu, ktoré je ideálne pre vás a pre váš životný štýl.

 

Viac informácií o funkcii Bolus Wizard nájdete v príručke Základy obsluhy MiniMed 640G na strane 18.

 ⁴ Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK. et al. Threshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia. N Engl J Med.  2013; 369(3):224-232.

Obsah a všetky uvedené informácie majú iba informačný účel a neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva, diagnostiky alebo liečby akýmkoľvek spôsobom. Odozva na liečbu sa môže u jednotlivých pacientov líšiť. Vždy sa poraďte s lekárom o svojej diagnóze a liečbe, uistite sa, že rozumiete poskytnutým informáciám a dôkladne ich dodržiavajte.