Skip to main content
Refund

Częściowa refundacja
terapii

Czy wiesz, że osoby w wieku powyżej 26 lat w Polsce kwalifikują się do częściowej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia zestawów infuzyjnych potrzebnych do terapii osobistą pompą insulinową?

Oto, w jaki sposób możesz skorzystać z tej możliwości.

Aby uzyskać refundowany transmiter CGM - nadajnik, (jeden transmiter na 8 miesięcy dla osób z cukrzycą T1 z nieświadomością hipoglikemii, poniżej 26 r.ż. używających pompy insulinowej)

 1. Należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji tutaj), który może wystawić Zlecenie na zaopatrzenie (rodzaj recepty)w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego NFZ lub tradycyjnie wypełniając papierowy formularz. W przypadku wystawiania przez lekarza elektronicznego Zlecenia jest ono przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz drukuje zlecenie, potwierdza podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde Zlecenie posiada indywidulany numer. Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie.
 2. Następnie skontaktuj się lub odwiedź jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów sprzedaży dostępna jest tutaj.

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

Skontaktuj się z nami

Refundacja sensorów CGM

Dla kogo?Refundacja: do 4 szt., raz na miesiącDopłata Kod NFZ Kto wystawia zlecenia?

dla osób z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii/brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej/

% refundacji

% dopłaty przez pacjenta 

nr do wpisania przez lekarza na zleceniu 

specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 

do ukończenia 26 r. ż. 

70%

30%

P. 135

lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii i i diabetologii dziecięcej, pediatrii, chorób wewnętrznych i lekarz POZ


kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

ModelNazwa towaruIlość sztuk w opakowaniuCena brutto (opakowanie)od 16.05.2022Cena brutto(1 sztuka)od 16.05.2022
MMT-7040D2Sensor Guardian™ 4. Tylko do nadajnika Guardian™ 4 i pompy insulinowej MiniMed™ 780G.1155,00155,00
MMT-7040C2Sensor Guardian™ 4 (5-cio pak). Tylko do nadajnika Guardian™ 4 i pompy insulinowej MiniMed™ 780G.5775,00775,00
MMT-7040QC2Sensor Guardian™ 4 (5-cio pak). Tylko do nadajnika SMART CGM Guardian™ 4.5775,00755,00
MMT-7040QD2Sensor Guardian™ 4. Tylko do nadajnika SMART CGM Guardian™ 4.1155,00155,00
MMT-7020D2Guardian™ Sensor 3.1150,00150,00
MMT-7020C2Guardian™ Sensor 3 (5-cio pak).5750,00750,00
MMT-7008BSensor ENLITE™.1150,00150,00
MMT-7008ASensor ENLITE™ (5-cio pak).5750,00750,00

Tabela kompatybilności

Sensory

Pompy

Sensor Guardian™ 4

Sensor Guardian™ 4

Guardian™ Sensor 3

Sensor Enlite™

System MiniMed™ 780G

System MiniMed™ 640G

System MiniMed™ 720G

MiniMed Veo™

MiniMed™ Paradigm™ Real-Time(722)

Nadajniki

Nadajnik Guardian™ 4

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nadajnik Guardian™ Link 3 BLE

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nadajnik Guardian™ Link 3

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nadajnik Guardian™ 2 Link

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nadajnik MiniLink™

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nadajnik Guardian™ Connect

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nadajnik SMART CGM Guardian™ 4

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacji NFZDopłata (Całkowita kwota dopłacana przez pacjenta)*
1 miesiąc4420180
2 miesiące8840360
3 miesiące121260540

*-dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto=wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

 1. W celu uzyskania zbiorników na insulinę w ramach refundacji należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji tutaj).

  Lekarz może wystawić Zlecenie (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się osprzęt) w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego lub tradycyjnie wypełniając formularz Zlecenia na zaopatrzenie.

  • W przypadku korzystania z systemu elektronicznego NFZ Zlecenie jest automatycznie przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz pobiera zlecenie do wydruku, następnie potwierdza je podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde Zlecenie posiada indywidulany numer.
  • Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie. Szczegółowy opis procesu znajduje się poniżej.
 2. Następnie należy skontaktować się lub odwiedzić jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona tutaj.

Rok 2020 jest okresem przejściowym między starym a nowym sposobem wystawiania Zleceń. W okresie przejściowym lekarz może wystawić zlecenie na starym druku, które należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

Opis tradycyjnego procesu uzyskania refundowanych sensorów:

 1. Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego do wystawiania Zleceń (tutaj) w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (wzór do pobrania poniżej).
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy.
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona tutaj.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A"
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"

W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania osprzętu refundowanego przez nfz prosimy o kontakt z działem obsługi klienta tel. +48 22 275 69 99 WEW. 1.

Refundacja transmitera

Dla kogo? Refundacja: 1 szt., raz na 8 miesięcyDopłata Kod NFZ Kto wystawia zlecenia?

dla osób z cukrzycą typu I leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii /brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej/

% refundacji

% dopłaty przez pacjenta 

nr do wpisania przez lekarza na zleceniu 

specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 

do ukończenia 26 r. ż. 

70%

30%

P. 136

lekarz  posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej


kontynuacja przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

ModelNazwa towaruIlość sztuk w opakowaniuCena brutto (opakowanie) od 1.07.2022Cena brutto (1 sztuka) od 1.07.2022
MMT-7840W2Zestaw nadajnik Guardian™ 4 + akcesoria. (Serter One-Press, tester, ładowarka). Tylko do pomp insulinowych MiniMed™ 780G..11 699,001 699,00
MMT-7841W2Nadajnik Guardian™ 4. Bez sertera, bez testera, bez ładowarki. Tylko do pomp insulinowych MiniMed™ 780G.11 000,001 000,00
MMT-7910W2Zestaw nadajnik Guardian™ Link 3 BLE + akcesoria. (Serter One-Press, tester, ładowarka). Do pomp insulinowych MiniMed™ 720G.11 699,001 699,00
MMT-7911W2Nadajnik Guardian™ Link 3 BLE. Bez sertera, bez testera, bez ładowarki. Do pomp insulinowych MiniMed™ 720G.11 000,001 000,00
MMT-7810W2Zestaw nadajnik Guardian™ Link 3 + akcesoria. (Serter One-Press, tester, ładowarka). Do pomp insulinowych MiniMed™ 640G.11 699,001 699,00
MMT-7811W2Nadajnik Guardian™ Link 3. Bez sertera, bez testera, bez ładowarki. Do pomp insulinowych MiniMed™ 640G.11 000,001 000,00
MMT-7774EEAZestaw nadajnik MiniLink™ + akcesoria. (Serter One-Press, tester, ładowarka). Do pomp insulinowych MiniMed™ Paradigm™.11 699,001 699,00
MMT- 7703WWNadajnik MiniLink™. Bez sertera, bez testera, bez ładowarki. Do pomp insulinowych MiniMed™ Paradigm™.11 000,001 000,00
MMT-7920QW2Zestaw nadajnik SMART CGM Guardian™ 4 + akcesoria. (Serter One-Press, tester, ładowarka). Tylko do Systemu SMART CGM.11 249,001 249,00
MMT-7841QW2Nadajnik SMART CGM Guardian™ 4. Bez sertera, bez testera, bez ładowarki. Tylko do Systemu SMART CGM.11 856,001 856,00
MMT-7821NENadajnik Guardian™ Connect.11 856,001 856,00

Tabela kompatybilności

Sensory

Pompy

Sensor Guardian™ 4

Sensor Guardian™ 4

Guardian™ Sensor 3

Sensor Enlite™

System MiniMed™ 780G

System MiniMed™ 640G

System MiniMed™ 720G

MiniMed Veo™

MiniMed™ Paradigm™ Real-Time(722)

Nadajniki

Nadajnik Guardian™ 4

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nadajnik Guardian™ Link 3 BLE

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nadajnik Guardian™ Link 3

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nadajnik Guardian™ 2 Link

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nadajnik MiniLink™

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nadajnik Guardian™ Connect

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nadajnik SMART CGM Guardian™ 4

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacji NFZDopłata (Całkowita kwota dopłacana przez pacjenta)*
8 miesięcy1700300

*-dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto=wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

 1. W celu uzyskania transmitera w ramach refundacji: jeden transmiter na 8 miesięcy dla osób z cukrzycą T1 z nieświadomością hipoglikemii, poniżej 26 r.ż. używających pompy insulinowej, należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji) tutaj
  Lekarz może wystawić Zlecenie (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się transmiter) w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego lub tradycyjnie wypełniając formularz Zlecenia na zaopatrzenie.
  • W przypadku korzystania z systemu elektronicznego NFZ Zlecenie jest automatycznie przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz pobiera zlecenie do wydruku, następnie potwierdza je podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde Zlecenie posiada indywidulany numer.
  • Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie. Szczegółowy opis procesu znajduje się poniżej.
 2. Następnie należy skontaktować się lub odwiedzić jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona tutaj.

Rok 2020 jest okresem przejściowym między starym a nowym sposobem wystawiania Zleceń. W okresie przejściowym lekarz może wystawić zlecenie na starym druku, które należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta.

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

Opis tradycyjnego procesu uzyskania refundowanego transmitera:

 1. Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego do wystawiania Zleceń (tutaj) w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (wzór do pobrania poniżej)
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy.
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona tutaj.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A"
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"

W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania transmiterów refundowanych przez nfz prosimy o kontakt z działem obsługi klienta tel. +48 22 275 69 99 Wew. 1.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące refundacji

Skontaktuj się z nami