Skip to main content

KORISNIČKA PODRŠKA EDUKACIJA O DIJABETESU

Za dodatnu pomoć u vezi s proizvodima za terapiju pumpom pogledajte videozapise u nastavku

 

Veo Paradigm insulin pump

Za dodatnu pomoć u vezi s proizvodima za terapiju pumpom kliknite jednu od poveznica u nastavku da biste pogledali videozapis.

POČETAK RADA

Osnove kontrole dijabetesa s pomoću inzulinske pumpe MiniMedTM Veo™.

 
POČETAK RADA
Osnove kontrole dijabetesa s pomoću inzulinske pumpe MiniMedTM Veo™.

VIŠE SLOBODE:

Razumijevanje bazalnih i bolusnih postavki na uređaju MiniMed™ Veo™

 
VIŠE SLOBODE:
Razumijevanje bazalnih i bolusnih postavki na uređaju MiniMed™ Veo™

POSTIZANJE BOLJE KONTROLE

Detaljno opisan postupak upotrebe funkcija kontinuiranog praćenja glukoze i obustavljanja pri niskim razinama glukoze na vašoj inzulinskoj pumpi MiniMed™ Veo™

 
POSTIZANJE BOLJE KONTROLE
Detaljno opisan postupak upotrebe funkcija kontinuiranog praćenja glukoze i obustavljanja pri niskim razinama glukoze na vašoj inzulinskoj pumpi MiniMed™ Veo™

UMETANJE NOVE GENERACIJE SENZORA ENLITE™

Započnite s kontinuiranim praćenjem glukoze

 
UMETANJE NOVE GENERACIJE SENZORA ENLITE™
Započnite s kontinuiranim praćenjem glukoze

POVEZIVANJE

 
POVEZIVANJE

INFUZIJSKI SET MINIMED™ QUICK-SET™

 
INFUZIJSKI SET MINIMED™ QUICK-SET™

INFUZIJSKI SET MINIMED™ SILHOUETTE™

 
INFUZIJSKI SET MINIMED™ SILHOUETTE™

INFUZIJSKI SET MINIMED™ SURE-T™

 
INFUZIJSKI SET MINIMED™ SURE-T™