Vores innovation

VORES NYTÆNKNING

Vi vil udvikle teknologien inden for diabetesstyring

I 30 år har Medtronic stået i spidsen for den teknologiske revolution inden for diabetesbehandling. Denne historie afspejler levende vores engagement i og langsigtede vision om at udvikle "en kunstig bugspytkirtel".

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • Medtronics forpligtelse til at udvikle teknologien inden for diabetesstyring

Vores nytænkning

I 1983 stod vi som de første bag idéen om kontinuerlig insulintilførsel og introducerede vores første insulinpumpe som den mest innovative metode til insulintilførsel og som hjælp til at normalisere blodsukkerkontrollen hos mennesker med diabetes.

Siden den tid er Medtronic forblevet førende på markedet og har opnået anerkendelse for sin ekspertise inden for insulinpumpebehandling, kontinuerlig glukosemonitorering og datastyring.

  • Vi lancerede som de første på markedet produkter til kontinuerlig glukosemonitorering og tilbyder som de eneste et FDA-godkendt apparat til fagfolk.
  • Vi arbejder hen imod at kunne levere den første kunstige bugspytkirtel på markedet i løbet af de næste par år.
  • Vi er de første til at introducere funktionerne i det system MiniMed® 640G, der kan lede vejen til bedre kontrol1 ved at være med til at reducere tilfælde af hypoglykæmi* og levere tilpasset brugervenlighed for nemmere daglig diabetesstyring.

Vi engagerer os i at forbedre vores supportservices og -værktøjer for at øge patienternes tillid og tiltro til os. Vores kombination af avanceret insulinpumpebehandling og produkter til kontinuerlig glukosemonitorering og datastyring gør, at vi kan levere det nyeste inden for diabetesstyring. En løsning til mennesker, der lever med type 1-diabetes, i dag og i fremtiden

FREMTIDEN INDEN FOR DIABETESSTYRING

 

Hos Medtronic er vores højeste prioritet udviklingen af en kunstig bugspytkirtel - eller et såkaldt "closed-loop-system" - der monitorerer blodsukkerniveauet døgnet rundt og automatisk leverer præcist den rette mængde insulin.

Først kom MiniMed® Veo™ og nu det system MiniMed® 640G (indeholder innovativ teknologi, der med større præcision kan efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, hvilket hjælper med at opnå bedre kontrol), så vi har næsten nået målet. Vores forskere fokuserer nu på at udvikle en måde, hvorpå insulintilførslen kan reguleres uden nogen form for indblanding fra brugerens side.

Når vi har opnået dette, er vi sikre på, at 'closed loop'-systemet vil forandre livet for millioner af mennesker i hele verden, der lever med diabetes.

Enhver erklæring, der gives i forhold til virksomhedens forventede lovmæssige godkendelser, er fremadrettede erklæringer, som er afhængige af risici og usikkerheder.

REFERENCER

  • *Compared to multiple daily injections, according to the STAR 3 clinical study: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320. 2. Garg S, Brazg RL, Bailey TS , et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Tech Ther. 2012;14(3):205-209.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.