Reduktion af komplikationer

Måling af blodsukkerniveauer og reduktion af risikoen for komplikationer

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • Nøglen til at reducere komplikationer, er at kontrollere blodsukkerniveauerne

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes bliver styret, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2-3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Undersøgelsen DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) bekræfter, at man ved at sænke HbA1c med blot 1 % kan mindske risikoen for at udvikle mikrovaskulære komplikationer med op til 40 %.* HbA1c bør måles hver 3. måned med det formål at holde det under 7 % (53mmol/L) eller inden for det målområde, din læge har fastsat.*

Normale blodsukkerværdier ligger mellem 4,0 og 7,8 mmol/L, og du bør måske overveje at prøve at nå disse mål i dit daglige liv med selvmonitorering af blodsukkerniveauet (SMBG) ved hjælp af et blodsukkerapparat.*

Hypoglykæmi(“hypos”) refererer til, når blodsukkerniveauet falder til under 3,5 mmol/L, men det præcise tal kan variere fra person til person. I tilfælde af mild hypoglykæmi kan symptomerne mærkes, og man kan aktivt forsøge at forhindre, at det bliver værre, ved at spise eller drikke noget, der indeholder kulhydrater. Alvorlig hypoglykæmi kræver hjælp fra en anden person og kan kræve hospitalsbehandling.

Hyperglykæmi (“hypers”) refererer til, når blodsukkerniveauet er over 11,1 mmol/L, men det kan variere fra person til person. Et blodsukkerniveau over 15 mmol/L skal behandles hurtigt for at undgå akutte komplikationer.

Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Insulinpumpebehandling gør det muligt at justere insulinkravene til kroppens behov time for time..

Omhyggelig kontrol af blodsukkerniveauet kan mindske risikoen for at udvikle komplikationer betydeligt. Et fald på 1 % i HbA1c kan reducere risikoen for:*

  • Retinopati (øjensygdom) med 38 %
  • Retinopati (øjensygdom) med 38 %
  • Neuropati (nervesygdom) med 28 %
  • Kardiovaskulær sygdom (hjerteanfald eller slagtilfælde) med 57 %

Så hvad kan man gøre for at reducere risikoen for en person med type 1-diabetes, som er bekymret for komplikationer?

REFERENCER

  • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.