Reduktion af komplikationer

Sådan virker MiniMed-insulinpumpen

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Sådan kan en insulinpumpe hjælpe dig med at styre dit blodsukkerniveau
 • Bedre styring kan mindske din risiko for at udvikle komplikationer

For at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at holde blodsukkerniveauet under bedre kontrol, bruger mange mennesker med type 1-diabetes en insulinpumpe.

En insulinpumpe er et lille apparat, nogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i en lomme eller sågar fastgjort på en BH.

Insulinpumpen kan hjælpe dig og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, ved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten.

I stedet for hyppige injektioner kræver insulinpumpebehandling ikke andet end en udskiftning af infusionssættet hver 2. eller 3. dag.

Siden jeg begyndte at bruge insulinpumpen, er mit HbA1c faldet betydeligt; fra 15 % (140 mmol/L) til et gennemsnit på 7 % (53 mmol/L). Efterhånden som jeg gradvist blev mere sikker og øvet i at bruge insulinpumpen, begyndte jeg at få glæde af de virkelige fordele ved alle insulinpumpens funktioner. Ved hjælp af insulinpumpen og sensoren – til kontinuerlig glukosemonitorering– opnåede jeg et optimalt niveau af kontrol.

- PAOLA

HVORDAN HJÆLPER MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN MED AT KONTROLLERE BLODSUKKERNIVEAUET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen muliggør bedre blodsukkerkontrol takket være dens evne til at justere insulintilførslen, hvilket desuden mindsker risikoen for hyper- og hypoglykæmi. Ved insulinpumpebehandling kan brugeren få glæde af:

 • Nemmere dosering
  Det kan være en kompliceret opgave at beregne insulinbehov, da mange forskellige forhold skal tages i betragtning. I MiniMed® 640G-insulinpumpen er den indbyggede funktion Bolus Wizard® med til at sikre en mere nøjagtig dosering, idet den tager højde for den insulin, der allerede befinder sig i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger.
 • Færre injektioner
  Præcise mængder hurtigtvirkende insulin tilføres gennem hele døgnet af infusionssættet, som let tages af og udskiftes hver 2. eller 3. dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed® 640G-insulinpumpen kan justeres øjeblikkeligt med henblik på motion, under sygdom eller til at tilføre små bolusdoser til dækning af mellemmåltider. Det gøres let ved tryk på en knap og uden behov for endnu en injektion. Der er også mulighed for en midlertidig basaldosis, som giver en proportionel reduktion af den basale insulindosis. Denne mulighed kan eksempelvis bruges under motion.
 • Større brugervenlighed
  MiniMed® 640G-insulinpumpen tilbyder ekstra brugervenlighed i form af et trådløst forbundet blodsukkerapparat. Apparatet sender automatisk blodsukkerværdier til insulinpumpen, hvilket giver mere nøjagtige Bolus Wizard-beregninger. Den lagrer også disse oplysninger i en digital dagbog sammen med dine insulindoser.

SÅDAN KAN MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN HJÆLPE I DET DAGLIGE

Flere kliniske undersøgelser* bekræfter, at type 1-patienter i alle aldre, der skifter fra flergangsterapi (MDI) til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling.

MiniMed 640G-insulinpumpen kan være med til at opretholde målniveauet og reducere forekomsten af hypoglykæmi.* Nem håndtering af dine insulinbehov giver mulighed for en mere fleksibel livsstil.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og mad

Mad spiller en central rolle i diabetesstyring. Hvis du anvender flergangsterapi, kan det være sværere at styre forsinkede måltider, måltider, du er sprunget over, eller varierende kost. Med MiniMed 640G-insulinpumpen kan det blive lettere at skabe balance mellem insulinbehov og mad; de forskellige bolusmuligheder kan eksempelvis anvendes til skabe overensstemmelse mellem behovet i den enkelte situation og måltidstypen.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og motion

Regelmæssig motion er vigtig for krop og sind og anbefales af de fleste læger. Motion kan også sænke blodsukkerniveauet. MiniMed 640G-insulinpumpen giver mulighed for at justere basaldosen af insulin efter behov til den givne aktivitet, lige fra en sportskamp til en rolig vandretur, og er med til at mindske risikoen for hypoglykæmi efter motion. Mange sportsudøvere med type 1-diabetes bruger en insulinpumpe for at opnå bedre blodsukkerkontrol.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og natlig hypoglykæmi

De basale behov kan ændre sig i løbet af 24 timer. De langtidsvirkende insulindoser i forbindelse med MDI tager typisk ikke hensyn til disse udsving, og i stedet tilpasses de sædvanligvis efter det gennemsnitlige behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan indstilles til forskellige basaldoser, som passer til det personlige behov time for time. Dette kan hjælpe med at minimere hypoglykæmi, specielt i løbet af natten når man sover.

Efter flere år med diabetes kan patienter miste deres evne til at mærke forestående hypoglykæmi. Brugen af MiniMed 640G-insulinpumpen kan være med til at forbedre evnen til at mærke hypoglykæmi ved at reducere de milde tilfælde af hypoglykæmi og reducere stigninger i blodsukkerniveauet, både i løbet af dagen og om natten.*

MiniMed 640G-insulinpumpen på en voksen persons krop

 

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.