Reduktion af komplikationer

Årsager til diabeteskomplikationer?

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • Hyperglykæmi spiller en afgørende rolle i forhold til senkomplikationer

Mange mennesker med type 1-diabetes tænker over, hvordan det vil påvirke deres liv, både her og nu og i fremtiden.

De potentielle senkomplikationer kan opstå efter at have haft diabetes i et stykke tid, især når blodsukkerniveauet konstant har ligget for højt (hyperglykæmi). Det kan påvirke områder i kroppen som f.eks. øjnene, hjertet, leveren, nyrerne, nerverne og fødderne.

Hyperglykæmi kan skyldes faktorer som f.eks.:

  • At der ikke tages tilstrækkelig insulin i forhold til indtag af mad
  • At man forsøger at undgå hypoglykæmi og med vilje holder blodsukkerniveauet højt
  • Unøjagtig beregning af insulindoseringer
  • At man glemmer at tage injektioner eller bolusdoser
  • At man ikke foretager tilstrækkelig selvmonitorering via blodsukkertest


For at minimere risikoen for komplikationer som følge af hyperglykæmi er det vigtigt at blive inden for målområdet i højst mulig grad.

Før jeg begyndte at bruge insulinpumpen, var jeg meget bange for senkomplikationer. Mit HbA1c ligger nu inden for et acceptabelt område. Når det var i den lave ende, oplevede jeg ofte hypoglykæmi. Ved hjælp af insulinpumpen har jeg holdt mit HbA1c inden for et godt område uden alvorlig hypoglykæmi.

- CHRISTIAN

HVAD ER DE PRIMÆRE KOMPLIKATIONER VED DIABETES?

De kroniske komplikationer ved diabetes er generelt forbundet med kredsløbet. Både små (mikrovaskulære) og store (makrovaskulære) blodkar kan påvirkes af længere perioder med højt blodsukker.

Mikrovaskulær
For meget glukose i de små blodkar vil skade dem med tiden og forårsage nedsat syn, nyresygdom, nerveskader eller problemer med kredsløbet.

Makrovaskulær
For meget glukose i de store blodkar kan med tiden føre til koronararteriesygdom (hjerteanfald), perifer vaskulær sygdom eller slagtilfælde.
 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.