Reduktion af komplikationer

Mange mennesker med type 1-diabetes bekymrer sig om potentielle senkomplikationer. Nogle begynder at tænke over det lige efter diagnosen, og for andre begynder det, når de oplever deres første symptomer eller bliver diagnosticeret med tidlige tegn på komplikationer.
 
Et højt blodsukkerniveau over længere tid er forbundet med mange forskellige slags komplikationer. Opnåelse af et godt blodsukkerniveau og et HbA1c inden for målområdet er nøglen til at mindske risikoen for, forsinke eller undgå udviklingen af senkomplikationer.*

Læs historierne fra det virkelige liv om andre mennesker med type 1-diabetes, og opdag hvordan de har fundet deres vej til bedre kontrol.

Historier fra det virkelige liv

Reduktion af komplikationer

Christian, I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012

Det var et meget sørgeligt øjeblik for mig, da jeg blev diagnosticeret med type 1- diabetes. Jeg var 20 år og følte, at alle mine drømme forsvandt som dug for solen. Efterhånden som jeg lærte mere om min sygdom, begyndte jeg mere og mere at frygte risikoen for senkomplikationer som følge af dårlig blodsukkerkontrol (på det tidspunkt var jeg slet ikke god til at styre min diabetes med flergangsterapi). Men nu kan jeg bedre kontrollere mit blodsukkerniveau. Jeg lever et sundt, aktivt liv, og jeg har ingen tegn på senkomplikationer. Det er jeg meget taknemmelig for.

- CHRISTIAN

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.