Planlægning af graviditet

Sådan holder du din insulintilførsel under kontrol under graviditet

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Forandringer i dit insulinbehov gennem hele graviditeten
 • Op til graviditeten og under 1. trimester
  Opretholdelse af den bedst mulige blodsukkerkontrol før og i begyndelsen af graviditeten kan reducere risikoen for komplikationer for barnet. Det er dog også en tid med øget risiko for hypoglykæmi hos moderen, så insulindoserne skal muligvis reduceres et stykke henne i første trimester.
 • 2. trimester
  På dette tidspunkt er moderkagen fuldt udviklet, og hormonniveauet begynder at stige støt, hvormed insulinbehovet også stiger. Det kan især være nødvendigt at øge bolusdoser før måltider for at opretholde en stram blodsukkerkontrol efter måltider.
 • 3. trimester
  Da insulin optages langsommere og kan være mindre effektiv til at sænke blodsukkeret i den sene graviditet, kan det være nødvendigt at give større doser endnu tidligere, op til 30 til 40 minutter inden måltider. Opretholdelse af en stram blodsukkerkontrol gennem det sidste trimester kan være med til at fremme barnets endelige organudvikling, opretholde en normal fødselsvægt og mindske risikoen for hypoglykæmi for det nyfødte barn.
 • Veer og fødsel
  Under fødslen vil blodsukkerniveauet blive overvåget nøje, så det sikres, at det bliver inden for målområdet. Små bolusdoser insulin kan være nødvendige, og mange kvinder vælger at fortsætte insulinpumpebehandlingen under fødslen.
  Umiddelbart efter fødslen og op til 24 timer efter fødslen kan insulinbehovet falde væsentligt, og blodsukkermålniveauet vil muligvis blive ændret.
 • Hjemme igen
  Tilværelsen med det nye spædbarn indebærer ofte uforudsigelige søvn- og spisemønstre, hvilket kan være en udfordring, når man også skal styre sin diabetes.
  Hos ammende mødre kan blodsukkerniveauet falde hurtigt under og efter amningen, hvilket gør det vigtigt at kontrollere blodsukkerniveauet jævnligt og reducere insulindosen efter behov.

Efter en måned med insulinpumpebehandling faldt mit HbA1c fra 8,3 % (67 mmol/L) til 6,2 % (44 mmol/L), og jeg fandt også ud af, at jeg var gravid! Ved at skifte fra MDI til CSII fik jeg bedre glykæmisk kontrol foruden et nyt niveau af frihed, som jeg aldrig før havde troet, jeg kunne nå!

- MARIA

REDUCERET HbA1c KAN VÆRE MED TIL AT MINDSKE KOMPLIKATIONER

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes kan styres, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2 til 3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Opretholdelse af en stram blodsukkerkontrol er et af målene for alle kvinder med type 1-diabetes under graviditet. HbA1c bør måles hver 3. måned med det formål at holde det under 7 % (53 mmol/L) eller inden for det målområde, din læge har fastsat.*


Derfor føler kvinder ofte, at de må intensivere deres behandling for at opnå deres blodsukkermål uden at få hypoglykæmi. Hertil kan høre:

 • Små korrektionsbolusdoser gennem hele dagen, når målområdet overskrides, hvilket kræver flere injektioner.
 • Mere nøjagtige insulindoser før måltider for at opretholde stramme blodsukkerniveauer efter måltider og undgå yderligere korrektioner.
 • Hyppig kontrol af blodsukkerniveauet som rettesnor for justering af behandlingen.

Så hvordan kan du som kvinde med type 1-diabetes, der ønsker at blive gravid eller allerede er gravid, bedre holde dit blodsukkerniveau under stram kontrol, når din krops hormoner er i konstant forandring?

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.