Sabines diabeteshistorie

Læs her om Sabine, som blev frarådet at få et barn, indtil hun fandt en måde til at få kontrol over sit blodsukker

Historier fra det virkelige liv

Afspil video

Sabines diabeteshistorie

I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2010

For to år siden besluttede vi, at vi gerne ville have et barn. Mit blodsukkerniveau var desværre ikke godt nok på det tidspunkt, hvilket var en kæmpe skuffelse. Så anbefalede min læge behandling med insulinpumpe som hjælp til at nå det nødvendige HbA1c-niveau. Efter kort tid med insulinpumpen var mine værdier så gode, at lægen sagde, at jeg godt kunne begynde at prøve at få et barn. Og kort tid efter blev jeg gravid! Jeg betragter min insulinpumpe som et lille mirakel. Men det virkelige mirakel er selvfølgelig min smukke, sunde søn.

- SABINE

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.