Nydiagnosticerede

Er en insulinpumpe det rette for mig?

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • Yderligere funktioner på insulinpumper

Mange mennesker med type 1-diabetes kan have gavn af en insulinpumpe uden at være klar over det. Hvis de oplever et eller flere af følgende punkter, vil de generelt kunne opnå bedre kontrol med en insulinpumpe som MiniMed® 640G-insulinpumpen:

  • Nålefobi
  • Besvær med at styre højt og lavt blodsukker
  • Frygt for hypoglykæmi, især om natten
  • Uden for fastsat mål for HbA1c-niveau
  • Mindsket bevidsthed om hypoglykæmi
  • Bekymringer om senkomplikationer
  • Søger større fleksibilitet i hverdagen

Den bedste måde at holde sig inden for et sundt blodsukkerområde på er ved at selvmonitorere blodsukkerniveauet (SMBG) mindst 4 gange om dagen og justere behandlingen efter behov. MiniMed 640G -insulinpumpen kan ved hjælp af Bolus Wizard® udføre disse beregninger og justeringer og på den måde være med til at give en bedre blodsukkerkontrol. Tal med din læge om insulinpumpebehandling, og om det kan være det rette for dig.

Jeg besluttede mig for at bruge insulinpumpen, efter at jeg var begyndt at tænke på fremtiden. Jeg ville ikke kunne tilgive mig selv, hvis jeg ikke havde gjort alt hvad jeg kunne for mine børns skyld.

- DOMINIKA

YDERLIGERE MULIGHEDER MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen fås også med den supplerende integrerede funktion til kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og CareLink®-softwaren til behandlingsstyring.

I kombination med CGM er MiniMed 640G-insulinpumpen på nuværende tidspunkt den eneste insulinpumpe med SmartGuard®-funktionen, der kan være med til at reducere virkningen af hypoglykæmi.*. Hvis blodsukkerniveauet bliver faretruende lavt, kan SmartGuard forudsige, hvornår du vil nå et lavt niveau, med 30 minutters varsel, hvorved insulintilførslen automatisk slås fra. Når dit blodsukkerniveau er genoprettet, fortsætter den automatisk insulintilførslen. Dette kan være en stor fordel i forhold til SMBG (selvmonitorering af blodsukker), da det MiniMed system advarer dig forud for overskridelse af forudindstillede grænser og viser aktuelle tendenser for blodsukkeret.

The MiniMed® Integrated System

 

REFERENCER

  • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.