Jonnys diabeteshistorie

Jonny fik stillet diagnosen type 1-diabetes, da han var 15 år. Find ud af, hvordan Jonny holder sine blodsukkerniveauer under kontrol ved hjælp af sin insulinpumpe.

Historier fra det virkelige liv

Afspil video

Jonnys diabeteshistorie

Se en kort video med Jonny, der har været i bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004

Jeg fik diagnosen type 1-diabetes som 15-årig. Diagnosen vakte et ønske i mig om at forstå, hvad diabetes var. Jeg ville vide, hvad det krævede af mig at komme tilbage til mit tidligere liv. Det er vigtigt at have en proaktiv indstilling, for jo flere kræfter man lægger i at lære om tilstanden, jo bedre kontrol og livsstil opnår man. Der er så mange ting at lære, når man får diagnosen, bl.a. insulinpumpen, som kan hjælpe én til at få et godt liv med større kontrol.

- JONNY

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.