Nydiagnosticerede

Håndtering af dine blodsukkerniveauer

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Vigtigheden af HbA1c
 • Hypo- og hyperglykæmi

For at holde blodsukkerniveauet inden for målområdet og reducere risikoen for komplikationer skal man tilføre kroppen nøjagtige doser af insulin. Forskellige behandlinger kan være:

 • Traditionel injektionsbehandling
  2-3 daglige injektioner af blandet langtids- og korttidsvirkende insulin.
 • Flergangsterapi (MDI)
  3 eller flere daglige injektioner med hurtigtvirkende insulin og 1-2 daglige injektioner med langtidsvirkende insulin.
 • Insulinpumpebehandling (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII)
  CSII erstatter behovet for hyppige injektioner ved at tilføre hurtigtvirkende insulin døgnet rundt. En programmeret insulindosis efterligner bugspytkirtlens produktion af basalinsulin og kan bedre justeres efter kroppens behov. Hurtigtvirkende insulin virker meget hurtigt ved at minimere udsving i blodsukkerniveauet som reaktion på indtag af kulhydrater eller, om nødvendigt, ved at sænke høje blodsukkerværdier.

Insulinpumpen ændrede mit liv. Jeg kører ikke efter en stram tidsplan, jeg kan gøre lige hvad jeg vil, når jeg vil, og ud over det har jeg opnået bedre kontrol.

- TERESA

REDUCER HbA1c, REDUCER KOMPLIKATIONER

HbA1c: et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes kan holdes under kontrol, er ved at måle mængden af blodsukker, som har knyttet sig til hver røde blodcelle i løbet af de foregående 2 til 3 måneder for derved at vurdere niveauet af diabeteskontrol.

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial)-studiet bekræftede, at ved at sænke HbA1c med kun 1 % kan dette reducere risikoen for udviklingen af mikrovaskulære komplikationer med op til 40 %.*. HbA1c bør kontrolleres hver 3. måned med det formål at holde det under 7 % (53 mmol/L) eller ved det målområde, som din læge har fastsat.*

Normale blodsukkerniveauer varierer mellem 4,0 og 7,8 mmol/L, og du bør måske overveje at forsøge at nå disse niveauer i dagligdagen ved selv at kontrollere blodsukkerniveauerne (SMBG) ved hjælp af et blodsukkerapparat.*

 • Hypoglykæmi refererer til, når blodsukkerniveauet falder til under 3,5 mmol/L, selvom det præcise tal kan variere fra person til person. I tilfælde af mild hypoglykæmi kan symptomerne mærkes, og man kan aktivt forsøge at forhindre, at det bliver værre, ved at spise eller drikke noget, der indeholder kulhydrater. Alvorlig hypoglykæmi kræver hjælp fra en anden person og kan kræve hospitalsbehandling.
 • Hyperglykæmi refererer til, når blodsukkerniveauet er højt, normalt over 11,1 mmol/L, men det kan variere fra person til person. Et blodsukkerniveau over 15 mmol/L skal behandles hurtigt for at undgå akutte komplikationer.


Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Insulinpumpebehandling gør det muligt at foretage justeringer af den insulin, der er nødvendig for at opfylde kroppens behov time for time.

 

Så hvordan kan du som nyligt diagnosticeret med type 1-diabetes holde dit blodsukkerniveau under kontrol og samtidigt opretholde din livsstil?

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.