Anneli, Martinas datter, diabeteshistorie

Du kan her læse om, hvordan Annelis brug af en insulinpumpe gav både Anneli og hendes mor kontrollen over Annelis diabetes tilbage.

Historier fra det virkelige liv

Anneli, Martinas datter, diabeteshistorie

I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011

Da Anneli fik diagnosen type 1-diabetes var min første tanke, at jeg ønskede, at vores liv skulle fortsætte som hidtil; at have det sjovt og kunne le uden altid at skulle tænke på blodsukkerniveauer. Vores læge og sygeplejerske på hospitalet overbeviste mig om, at vi ville få bedre kontrol - og et bedre liv - ved at anvende en insulinpumpe. Hun havde helt ret!  I de forløbne år har vi deltaget i kvindeløb sammen, fløjet jorden rundt og oven i købet stået på ski i Lapland. Takket være MiniMed Veo insulinpumpen og Annelis bedre kontrol, kan vi gøre alt igen.

- MARTINA

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.