MiniMed™-systemet

Kontinuerlig glukosemonitorering med Ny generation Enlite® glukosesensor

Den Ny generation Enlite®-sensor er Medtronics nyeste og mindste sensor med flere funktioner udviklet til at give dig ekstra komfort og gode oplevelser.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Fordele ved den Ny generation Enlite-sensor til kontinuerlig glukosemåling

 Enlite Sensor

VORES KOMPLETTE SYSTEM TIL BEDRE BESKYTTELSE OG BLODSUKKERKONTROL1

Når patienter kombinerer kontinuerlig glukoseovervågning med MiniMed® 640G-systemet og den nye Guardian® 2 Link-sender, vil de få gavn af:

 • Høj sensor nøjagtighed 2
 • Det intelligente SmartGuard®-system, der tilbyder beskyttelse mod hypoglykæmi ved automatisk at stoppe insulintilførslen, når sensorglukosen forventes at nærme sig en forudstillet lav grænse*
 • 83 % af brugerne oplevede større selvtillid i forhold til at styre høje og lave blodsukkerniveauer, når de bar deres CGM-system3

 

Forbedrede egenskaber for større komfort og bedre oplevelse

 • Mindre og mere fleksibel sensor: Den er 80 % mindre sammenlignet med den forrige Ny generation Enlite® Sensor
 • Den Ny generation Enlite-sensor består af en nyudvikling til sensorens selvklæbende plaster, så hudirritationer mindskes
 • En mere pålidelig forbindelse mellem sensoren og senderen, hvorved sandsynligheden for at datatab reduceres. I tilfælde af, at forbindelsen mellem sensoren og senderen mistes, kan den nye Guardian 2 Link-sender gemme op til 10 timers data

Enkel indføring

 • Indføringsprocedure med én knap
 • Skjult nål under indføring
 • 90 graders indføringsvinkel

Se mere om indstik af den nye generation Enlite®sensor i denne video

CGM REDUCERER HBA1C OG FORBEDRER DEN GLYKÆMISKE KONTROL

Adskillige randomiserede, kontrollerede forsøg1,4,5 har vist, at CGM kan føre til:

 • Reduktion af HbA1c-niveauet på op til 1 % uden at øge risikoen for alvorlig hypoglykæmi
 • Strammere glykæmisk kontrol
 • Et større antal patienter, som når det HbA1c-mål, der anbefales af American Diabetes Association (ADA)

Alle disse fordele kan hjælpe dig med at opnå bedre kontrol over din diabetes.
 

REFERENCER

Ny generation Enlite®-sensoren er indiceret til voksne og børn og kun beregnet til brug sammen med Medtronic-produkter: MiniMed® 640G-systemet, MiniMed® Paradigm® Veo™-systemet, MiniMed® Paradigm® REAL-Time-systemet, Guardian® REAL-Time CGM-systemet, iPro™2.
Ny generation Enlite®-sensoren er ikke beregnet til brug sammen med Medtronic CGMS Gold® og iPro™.
Guardian® 2 Link-transmitteren er kompatibel med MiniMed® 640G-insulinpumpen, mens MiniLink®-transmitteren er kompatibel med MiniMed® Veo™-systemet og Guardian® REAL-Time-systemet.

 • *Den dynamiske afbryderfunktion afhænger af visse kriterier: Sensorglukosen skal være inden for 3,9 mmol/L af den lave grænse og forventes at nå 1,1 mmol/L over den lave grænse inden for 30 minutter, OG insulinpumpen må ikke befinde sig i den refraktære periode.
 • **Interne arkivdata; Medtronic Minimed, Inc
 • 1Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.)
 • 2Enlite with MiniMed™ 640G System has a MARD of 9.1 % [vs. YSI on Day 3]. Cohen O. et al. Accuracy of the Continuous Glucose Sensor Used with the Predictive Low Glucose Management System.  Diabetes Technol Ther 2016; 18(S1): A81-A82.
 • 3MDT internal data on file CER247
 • 4Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(14):1464-1476.
 • 5Raccah D, Sulmont V, Resnik Y,et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.