MiniMed™-systemet

Kontinuerlig glukosemonitorering

Kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) giver dig et komplet overblik ved at vise høje og lave niveauer, som HbA1C- og fingerpriktest alene ikke altid formår at registrere.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Hvad er kontinuerlig glukosemonitorering og hvordan kan det hjælpe dig

Hvis du bruger din insulinpumpes CGM-funktioner, kan du følge med i dit blodsukkerniveau døgnet rundt. Insulinpumpen sender sammen med Guardian® 2 Link-transmitteren og Ny generation Enlite®-glukosesensoren , trådløst målinger til din MiniMed® 640G. Målingerne opdateres hvert 5. minut og vises på skærmen i farver. Disse regelmæssige opdateringer giver dig en klar forståelse af, hvordan dit blodsukker opfører sig, og gør dig mindre afhængig af fingerpriktest.*. Du skal blot udskifte din glukosesensor hver 6. dag.

Hvis du bruger adskillige daglige injektioner, kan du også drage fordel af CGM ved at anvende Guardian® REAL-Time CGM, vores separate CGM-måler.

DOKUMENTATION

Fordelene ved CGM i forhold til traditionelle fingerprik- og HbA1c-test er veldokumenterede. Forskning har vist, at:

 • CGM registrerer fire gange så mange alvorlige udsving i blodsukkeret som selvmonitorering af blodsukkeret (SMBG)1
 • CGM kan reducere HbA1c-niveauet betydeligt og har vist sig at reducere HbA1c-niveauer med op til 1 % sammenlignet med fingerpriktest alene 2
 • CGM er dokumenteret som værende nøjagtig i adskillige publicerede undersøgelser, hvilket gør dig i stand til at justere din behandling på baggrund af pålidelige data

HVORDAN KAN DET VÆRE TIL GAVN FOR MIG?

CGM-patienternes anekdoter og historier fra det virkelige liv er overvældende og omfatter:

 • Forældre, der nu kan slappe af og ikke længere føler, at de er nødt til at holde øje med deres barn natten igennem
 • Sportsentusiaster og studerende, der kan fokusere på deres konkurrencer og eksamener uden bekymringer
 • Personer med et hektisk arbejdsliv, der kan have lige så travlt som de vil og fortsætte med deres daglige aktiviteter med færre bekymringer
 • Kvinder, der er gravide eller overveje at blive gravide

CGM har givet folk et indblik, som de aldrig før har haft. Med etableringen af National Institutes for Health and Care Excellences (NICE) vejledning til insulinpumpebehandling får flere og flere mennesker adgang til CGM. NICE har også udgivet vejledning til kontinuerlig glukosemonitorering hos voksne og børn. Kast et blik på dem, så du kan have en velovervejet samtale med dine behandlere herom.

 

REFERENCER

 • 1Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
 • 2Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250
 • * Disse data skal være et supplement, ikke en erstatning, til de oplysninger om blodsukkeret, der opnås ved hjælp af standardapparater til måling af blodsukkeret til hjemmebrug. Fingerpriktest er påkrævet før justering af insulintilførslen og ved kalibrering af glukosesensoren. Der skal ikke foretages justeringer af behandlingen direkte på baggrund af værdierne. De skal snarere fungere som en indikator for, hvornår en måling med en specifik blodsukkermåler kan være nødvendig. Alle behandlingsjusteringer skal ske på baggrund af målinger, som er opnået ved hjælp af en blodsukkermåler til hjemmebrug og ikke værdierne fra CGM-systemet.
 • ** Interne arkivdata; Medtronic Minimed, Inc

Guardian® 2 Link-transmitteren er kun kompatibel med MiniMed® 640G-insulinpumpen

MiniLink®-transmitteren er kompatibel med MiniMed® Veo™-systemet og Guardian® REAL-Time CGM-systemet

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.