MiniMed™-systemet

Sprøjter

MiniMed® -sprøjterne er udviklet med tanke på din sikkerhed for at gøre fyldning til en nem proces.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • MiniMed-sprøjterne er udviklet med henblik på at gøre fyldningen til en nem proces.

Minimed insulin reservoirs

MINIMED SPRØJTERS UNIKKE EGENSKABER:

  • Hurtig, effektiv fyldning af sprøjte og let håndtering– det er ikke nødvendigt at samle, sprøjten er klar til brug
  • Mindre risiko for at komme til skade – – til forskel fra luer-sprøjter skal der ikke håndteres ekstra nål. Den er en del af TransferGuard
  • Sikker, stabil og let fyldning af sprøjte – TransferGuard passer perfekt på insulinhætteglasset

 

Minimed insulin reservoirs

 

  • Den afrundede form er designet til at fjerne luftbobler

 

  • Mindre lækage og spild – når TransferGuard er fjernet, forsegler en silikonemembran sprøjten

MiniMed-sprøjterne kan fås i størrelserne 3 ml for at dække dit daglige insulinbehov.

REFERENCER

  • *Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.