MiniMed™-systemet

SKIFT DIT MINIMED™ INSUSIONSSÆT OG RESERVOIR REGELMÆSSIGT HVER 2-3 DAG

SKIFT DIT INFUSIONSSÆT OG RESERVOIR HVER 2-3 DAG

ANBEFALET FOR AT OPNÅ BEDRE KONTROL AF DIN DIABETES1
Skift hver 2-3 dag
Opnå bedre kontrol af din diabetes1
STØRRE FRIHED OG BEDRE HELBRED
  • Når du gør det til en vane at skifte dit infusionssæt og reservoir hver 2-3 dag, har du bedre mulighed for at regulere dit blodsukker og dermed reducerer du risikoen for højt blodsukker, herunder hyperglykæmi.1
  • Hvis du sørger for en fast rutine og procedure for skift af infusionssæt vil det hjælpe dig med at undgå komplikationer, såsom smerter, irritation, blå mærker, kløe, hævelse osv.2
  • Rettidige skift af sæt og reservoir reducerer risikoen for udfordringer, såsom blokeret kanyle, bøjninger og knæk af kanyle, samt udtrækning m.v. - og dermed bedre kontrol over dit blodsukker.2

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.