MiniMed™-systemet

MiniMed™ Quick-serter™

Ny og forbedret MiniMed™ Quick-serter™

ENKLERE
NEMMERE
HURTIGERE
 

op til 2x
nemmere at lade*

 

3x
mindre sandsynlighed
for at tapen hænger fast
i serteren*

 

25%
mindre tid på påsætning*

 

93%
var enige i at den er mere enkel at bruge **

Ny og forbedret MiniMed™ Quick-Serter™ er designet på baggrund af vores brugeres tilbagemeldninger. De nye funktioner gør påsætning af infusionsæt enklere, nemmere og hurtigere.
* MiniMed Quick-serter Usability Test (ER14-8934). 2016. Medtronic data on file.
** MiniMed Quick-serter Usability Summary Report (ETR15-6652). 2016. Medtronic data on file.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.