Advarsler

En advarsel gør dig opmærksom på en situation, der kan kræve din opmærksomhed. Når en advarsel opstår, skal du tjekke din insulinpumpe for at se, hvad den fortæller dig. Advarsler kan for eksempel være Lav sprøjte eller Lavt batteriniveau.

Når en advarsel opstår:

Påmindelseslys:

Det røde lys på insulinpumpen vil blinke én gang efterfulgt af en pause og derefter blinke igen efterfulgt af en pause. Denne sekvens gentages, indtil advarslen bliver deaktiveret. Du kan se det blinkende lys her:

MiniMed 640G insulin pump alarm notification light

MiniMed 640G insulin pump alert notification light

Lydsignaler

Afhængigt af dine lydindstillinger vil insulinpumpen enten udsende en gentagen advarselslyd, en kontinuerlig vibration med to pulsslag eller begge.

Skærmbillede

Insulinpumpen viser en meddelelse med et gult ikon samt anvisninger til, hvad du skal gøre.
Sådan håndteres og deaktiveres advarslen:

  1. Læs teksten på skærmen for at forstå advarslen, samt hvad du skal gøre.
  2. Tryk påPress.
  3. Tryk på Press.


Alarm

Når en alarm opstår, er der blevet identificeret noget, der forhindrer insulintilførslen. Du får ikke noget insulin. Det er vigtigt, at du reagerer på en alarm med det samme. Alarmer er for eksempel: Insulintilførsel blokeret og Udskift batteri nu.

Når alarmen opstår:

Påmindelseslys

Det røde lys på insulinpumpen vil blinke to gange efterfulgt af en pause og derefter blinke to gange mere efterfulgt af en pause. Denne sekvens gentages, indtil advarslen bliver deaktiveret. Du kan se det blinkende lys herunder:

MiniMed 640G insulin pump alarm notification light

MiniMed 640G insulin pump alert notification light

Lydsignaler

Afhængigt af dine lydindstillinger vil insulinpumpen enten udsende en gentagen advarselslyd, en kontinuerlig vibration med tre pulsslag eller begge.

Skærmbillede

Insulinpumpen viser en meddelelse med et rødt ikon samt anvisninger til, hvad du skal gøre.

Sådan håndteres og deaktiveres alarmen:

  1. Læs teksten på skærmen for at forstå alarmen, samt hvad du skal gøre.
  2. Tryk på Press .
  3. Tryk på  Press .Hvis du ikke reagere på en alarm, så vil lyd/vibrations mønstret gentages hvert tiende minut. Efter 10 minutter vil alarmen udsende en sirene lyd.

VIGTIGT

Info Det er vigtigt, at du ved hvad du skal gøre i tilfælde af alarmen Insulintilførsel blokeret.

Denne alarm betyder, at insulinen ikke kan komme igennem røret eller kanylen. Hvis denne alarm opstår, skal du se efter, om dit infusionssæt har revet sig løst, eller om der er et knæk på røret.

  • Hvis du ikke kan se, at der er noget galt, og du ikke kan udskifte sprøjten og infusionssættet med det samme, kan du eventuelt vælge Genoptag basaltilførsel. Hvis alarmen "Insulintilførsel blokeret" opstår igen, skal du følge anvisningerne på skærmen. Vælg Tilbage, og udskift din sprøjte og infusionssæt.
  • Hvis du opdager et problem, eller hvis din sprøjte er løbet tør for insulin, skal du følge anvisningerne på skærmen. Vælg Tilbage for at skifte din sprøjte og infusionssæt.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.