Livet med en insulinpumpe

Diabetes og sport

For mange mennesker er motion og sportsudøvelse en vigtig del af livet. At have diabetes behøver ikke ændre på dette. Faktisk kan motion også spille en vigtig rolle i styringen af diabetes ved at forbedre kredsløbet, mindske risikoen for hjertesygdomme og bidrage til at styre vægten.

Det kræver lidt ekstra omhu og planlægning i forhold til diabetesstyringen at sikre god kontrol over diabetes under motion.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Forstå motions rolle i forhold til diabetesstyring
 • Læs om insulinpumpebrugeren Lydia
 • Opdag hvordan insulinpumper kan hjælpe med at styre diabetes

At få diagnosen type 1-diabetes hjalp mig til at indse, at jeg skal arbejde hårdt for at få noget udrettet. Jeg fortsatte med at dyrke sport og er stadig med på det hollandske kvindelandshold i karate. Efter megen søgning fandt jeg en balance mellem diabetes og resten af mit liv (idræt, arbejde osv.)

- LYDIA

HOLD BLODSUKKERNIVEAUET UNDER KONTROL

Når man skal styre diabetes, er det vigtigt at tage hensyn til mange faktorer, herunder blodsukkermåling, indtag af kulhydrater, fysiske aktiviteter og insulinbehov, for at sikre god blodsukkerkontrol og reducere risikoen for komplikationer.

Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Ved at forstå kroppens behov, herunder virkningen af motion, og lære, hvordan man holder blodsukkeret inden for det anbefalede niveau, er det dog muligt at styre diabetes effektivt.

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes bliver styret, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2 til 3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Der er mange faktorer, der kan påvirke blodsukkerniveauet under sportsudøvelse, herunder aktivitetens intensitet, insulin i kroppen, indtag af kulhydrater og konditionsniveauet. Det er vigtigt at drøfte disse punkter med din læge for at forstå, hvilke ændringer du kan være nødt til at foretage i forhold til styringen af din diabetes.

Hvordan kan jeg, der har diabetes, så bedre klare min blodsukkerkontrol, når jeg træner?

Diabetes, motion og insulinpumper

For at håndtere de udfordringer, der er forbundet med med at holde blodsukkerniveauet under bedre kontrol, særligt under motion, bruger mange mennesker med type 1-diabetes en insulinpumpe.

En insulinpumpe er et lille apparat, nogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i en lomme eller sågar fastgjort på en BH.

En insulinpumpe kan hjælpe dig og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, ved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten. Den kan være med til at styre behovet for justering af insulindoserne bedre, især efter måltider, under motion og i løbet af natten, og kan på den måde hjælpe med at opnå bedre blodsukkerkontrol.

I stedet for hyppige injektioner er det eneste, der er behov for ved behandling med en insulinpumpe, en udskiftning af infusionssættet et par gange om ugen. Kliniske undersøgelser* bekræfter, at mange type 1-patienter i forskellige aldre, der skifter fra flergangsterapi (MDI) til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling.

Insulinpumpen har gjort mig i stand til at leve det liv, jeg ønsker. Jeg udfører mit normale træningsprogram hver aften, og min insulinpumpe er indstillet til det. På den måde kan jeg langt bedre regulere mit blodsukker før og efter træningen.

- LYDIA

MiniMed 640G-insulinpumpen på en voksen persons krop

HVORDAN HJÆLPER MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN MED AT KONTROLLERE BLODSUKKERNIVEAUET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen muliggør bedre blodsukkerkontrol takket være dens evne til at justere insulintilførslen, hvilket desuden mindsker risikoen for hyper- og hypoglykæmi. Ved insulinpumpebehandling kan brugeren få glæde af:

 • Nemmere dosering
  Det kan være en kompliceret opgave at beregne insulinbehov, da mange forskellige forhold skal tages i betragtning. I MiniMed 640G-insulinpumpen er den indbyggede funktion Bolus Wizard® med til at sikre en mere nøjagtig dosering, idet den tager højde for den insulin, der allerede befinder sig i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger.
 • Færre injektioner
  Præcise mængder hurtigtvirkende insulin tilføres gennem hele døgnet af infusionssættet, som let tages af og udskiftes hver 2. eller 3. dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan justeres øjeblikkeligt med henblik på motion, under sygdom eller til at tilføre små bolusdoser til dækning af mellemmåltider. Det gøres let ved tryk på en knap og uden behov for endnu en injektion. Der er også mulighed for en midlertidig basaldosis, som giver en proportionel reduktion af den basale insulindosis. Denne mulighed kan eksempelvis bruges under motion.
 • Større brugervenlighed
  MiniMed 640G-insulinpumpen tilbyder ekstra brugervenlighed i form af et trådløst forbundet blodsukkerapparat. Apparatet sender automatisk blodsukkerværdier til insulinpumpen, hvilket giver mere nøjagtige Bolus Wizard-beregninger. Den lagrer også disse oplysninger i en digital dagbog sammen med dine insulindoser.

ER EN INSULINPUMPE DET RIGTIGE FOR MIG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan have gavn af en insulinpumpe uden at være klar over det. Hvis du oplever et eller flere af følgende punkter, vil du generelt kunne få bedre kontrol med en insulinpumpe:

 • Bekymringer om senkomplikationer
 • De første symptomer på senkomplikationer
 • Nålefobi
 • Besvær med at styre højt og lavt blodsukker
 • Frygt for hypoglykæmi, især om natten
 • Uden for fastsat mål for HbA1c-niveau
 • Mindsket bevidsthed om hypoglykæmi
 • Søger større fleksibilitet i hverdagen

Den bedste måde at holde sig inden for et sundt blodsukkerområde på er ved at selvmonitorere blodsukkerniveauet (SMBG) mindst 4 gange om dagen og justere behandlingen efter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan ved hjælp af Bolus Wizard udføre disse beregninger og justeringer og på den måde være med til at give en bedre blodsukkerkontrol.

YDERLIGERE MULIGHEDER, DER FÅS MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen fås også med de supplerende integrerede muligheder for kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og CareLink®-softwaren til behandlingsstyring.

I kombination med CGM er MiniMed 640G-insulinpumpen på nuværende tidspunkt den eneste insulinpumpe med SmartGuard®-funktionen, der kan være med til at reducere virkningen af hypoglykæmi.* Hvis blodsukkerniveauet bliver faretruende lavt, kan SmartGuard forudsige, hvornår du vil nå et lavt niveau, med 30 minutters varsel, hvorved insulintilførslen automatisk slås fra. Når dit blodsukkerniveau er genoprettet, fortsætter den automatisk insulintilførslen. Dette kan være en stor fordel i forhold til SMBG (selvmonitorering af blodsukker), da det MiniMed system advarer dig forud for overskridelse af forudindstillede grænser og viser aktuelle tendenser for blodsukkeret.


System til diabetesstyring

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.