Livet med en insulinpumpe

Diabetes og rejser

For mange er forretnings- eller ferierejser en del af livet, uanset om det foregår med bil eller fly. Rejser kan forstyrre de sædvanlige daglige måltids- og søvnmønstre, og med type 1-diabetes udgør dette en endnu større udfordring.

Selvom det kræver et godt kendskab til, hvor mange forsyninger der skal medbringes, bør type 1-diabetes, med omhyggelig planlægning, ikke begrænse eller komme i vejen for nogens rejselyst.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Lær mere om at rejse med diabetes
 • Læs om insulinpumpebrugeren Delphine
 • Opdag hvordan insulinpumper kan hjælpe med at styre diabetes

Insulin pump user Delphine

Jeg var 16 år, da jeg opdagede, at jeg havde diabetes, og jeg fik flergangsterapi i løbet af de næste 13 år. Men så indvilligede jeg i at prøve en insulinpumpe til et motionsløb, og jeg fandt ud af, at det var meget, meget nemmere at kontrollere min diabetes med en pumpe. Det er specielt en stor fordel, når jeg er ude at flyve. Med min insulinpumpe kan jeg bare justere min basaldosis til at dække eventuelle tidsforskelle, og jeg tager min bolusdosis, når måltiderne bliver serveret. Det gør, at jeg kan nyde mine rejser, frem for at jeg skal bekymre mig om min diabetes og hvordan jeg skal håndtere den...og for mig er det virkelig skønt.

- DELPHINE

HOLD BLODSUKKERNIVEAUET UNDER KONTROL

Når man skal styre diabetes, er det vigtigt at tage hensyn til mange faktorer, herunder blodsukkermåling, indtag af kulhydrater, fysiske aktiviteter og insulinbehov, for at sikre god blodsukkerkontrol og reducere risikoen for komplikationer.

Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Ved at forstå kroppens behov og lære, hvordan man holder blodsukkeret inden for det anbefalede niveau, er det dog muligt at styre diabetes effektivt.

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes kan styres, bestående af at bruge det gennemsnitlige blodsukkerniveau over de foregående 2 til 3 måneder til at vurdere niveauet af diabeteskontrol.

Hvordan kan jeg, der har diabetes, så bedre klare min blodsukkerkontrol, når jeg rejser?

Diabetes, rejser og insulinpumper

Når du rejser, kan du nemmere tilpasse dig forandringer i dine normale aktiviteter, såsom kost og søvn, ved at bruge en insulinpumpe. Det kan være svært at styre forsinkede måltider, måltider, der er sprunget over, og anderledes kost, når du rejser. En insulinpumpe kan gøre det nemmere at håndtere valget af kost og give dig en mere enkel og fleksibel kontrol, når du rejser. Insulinpumpen gør det muligt for dig at justere bolusdoser til måltider, der finder sted på skæve tidspunkter, du kan tage mange små bolusdoser til mellemmåltider eller du kan tage korrigerende bolusdoser, hvis du er usikker på kulhydratindholdet i nye fødevarer. Du kan frit anvende insulinpumpen på alle kommercielle transportmidler, og du er således ikke begrænset i forhold til, hvordan og hvor du kan rejse.

Gør det muligt at planlægge din rejse ved at tjekke vores hjemmeside, hvor du kan finde Medtronics internationale afdelinger: www.medtronicdiabetes.com/contact/international-locations

En insulinpumpe er et lille apparat, nogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i en lomme eller sågar fastgjort på en BH.

Insulinpumpen kan hjælpe dig og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, ved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten. Den kan være med til at styre behovet for justering af insulindoserne bedre, især efter måltider og i løbet af natten, og kan på den måde hjælpe med at opnå bedre blodsukkerkontrol.

Kliniske undersøgelser* bekræfter, at type 1-patienter i alle aldre, der skifter fra flergangsterapi til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling.

Jeg synes, at insulinpumpen er et helt enestående apparat. Jeg har fået min selvtillid tilbage, og jeg har fuld tillid til min insulinpumpe. Nu kan jeg køre i min bil og leve livet fuldt ud med fuldstændig ro i sindet.

- FRANCESCO


MiniMed 640G-insulinpumpen på en voksen persons krop

SÅDAN KAN MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN HJÆLPE I DET DAGLIGE

MiniMed® 640G-insulinpumpen muliggør bedre blodsukkerkontrol takket være dens evne til at justere insulintilførslen, hvilket desuden mindsker risikoen for hyper- og hypoglykæmi. Ved insulinpumpebehandling kan brugeren få glæde af:

 • Nemmere dosering
  Nemmere dosering: Det kan være en kompliceret opgave at beregne insulinbehov, da mange forskellige aspekter skal tages i betragtning. I MiniMed 640G-insulinpumpen er den indbyggede funktion Bolus Wizard® med til at sikre en mere nøjagtig dosering, idet den tager højde for den insulin, der allerede befinder sig i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger.
 • Færre injektioner
  Præcise mængder hurtigtvirkende insulin tilføres gennem hele døgnet af et infusionssæt, som let udskiftes hver 2. eller 3. dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan justeres øjeblikkeligt med henblik på motion, under sygdom eller til at tilføre små bolusdoser til dækning af mellemmåltider. Det gøres let ved tryk på en knap og uden behov for endnu en injektion.
 • Større brugervenlighed
  MiniMed 640G-insulinpumpen tilbyder ekstra brugervenlighed i form af et trådløst forbundet blodsukkerapparat. Apparatet sender automatisk blodsukkerværdier til insulinpumpen, hvilket giver mere nøjagtige Bolus Wizard-beregninger. Den lagrer også disse oplysninger i en digital dagbog sammen med dine insulindoser.

ER EN INSULINPUMPE DET RIGTIGE FOR MIG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan have gavn af en insulinpumpe, såsom MiniMed 640G, uden at være klar over det. Hvis du oplever et eller flere af følgende punkter, vil du generelt kunne få bedre kontrol med en insulinpumpe:

 • Større fleksibilitet under rejser
 • Nålefobi
 • Besvær med at styre højt og lavt blodsukker
 • Uden for fastsat mål for HbA1c-niveau
 • Mindsket bevidsthed om hypoglykæmi
 • Frygt for hypoglykæmi, især om natten
 • Bekymringer om senkomplikationer

YDERLIGERE MULIGHEDER, DER FÅS MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen fås også med de supplerende integrerede muligheder for kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og CareLink®-softwaren til behandlingsstyring.

I kombination med CGM er MiniMed 640G-insulinpumpen på nuværende tidspunkt den eneste insulinpumpe med SmartGuard®-funktionen, der kan være med til at reducere virkningen af hypoglykæmi.* Hvis blodsukkerniveauet bliver faretruende lavt, kan SmartGuard forudsige, hvornår du vil nå et lavt niveau, med 30 minutters varsel, hvorved insulintilførslen automatisk slås fra. Når dit blodsukkerniveau er genoprettet, fortsætter den automatisk insulintilførslen. Dette kan være en stor fordel i forhold til SMBG (selvmonitorering af blodsukker), da det MiniMed system advarer dig forud for overskridelse af forudindstillede grænser og viser aktuelle tendenser for blodsukkeret.


System til diabetesstyring

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.