Livet med en insulinpumpe

Diabetes og kost

En vigtig del af din diabetesstyring er at forstå diabetes og hvordan maden påvirker dit blodsukkerniveau. Der er ikke en særlig diæt, du skal overholde, når du har diabetes, men forskellige madvarer kan påvirke blodsukkerniveauet på forskellige måder. Kostplanlægning, forståelse af indtag af kulhydrater og regelmæssig måling af blodsukkerniveauet er vigtige aspekter i styringen af diabetes.

Optælling af kulhydrater er en indgangsvinkel til planlægning af måltider. Når dette beherskes, er det muligt at opnå en tæt tilpasning til insulinbehovet, og det giver større frihed i valget af madvarer.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Forstå hvordan kulhydrater påvirker diabetesstyring
 • Læs om insulinpumpebrugeren Fabienne
 • Opdag hvordan insulinpumper kan hjælpe med at styre diabetes

Da jeg fik min diagnose, var mit HbA1c 11 % (97 mmol/L). Jeg startede med MDI og talte ikke kulhydrater, så derfor skulle jeg spise den samme mængde kulhydrater og grøntsager hver dag, hvilket var ret kedeligt. Da jeg begyndte at tælle kulhydrater, blev min daglige tilværelse bedre. Da jeg så begyndte at bruge en insulinpumpe, var det indlysende for mig, at jeg havde bedre kontrol end med MDI. Efter 3 måneder faldt mit HbA1c fra 8 % til 5,6 %! Nu spiser jeg normale måltider som alle andre, og på restauranter bestiller jeg det, jeg helst vil have. Når retten serveres, tilføjer jeg bare den nødvendige bolusdosis uden at skulle foretage en injektion. Brugen af en insulinpumpe giver mig helt sikkert bedre kontrol over min diabetes!

- FABIENNE

Al mad falder ind under tre overordnede næringsstofkategorier: Protein, fedt eller kulhydrat. Ud af disse tre er kulhydrat det overordnede næringsstof, der påvirker blodsukkerniveauet mest. Når kulhydrat fordøjes, omdannes det til glukose (blodsukker). Glukosen trænger ind i blodbanen og får blodsukkerniveauet til at stige. Det begynder som regel at ske 15 minutter efter man har spist, afhængigt af kosttypen. Derfor kræves der insulin til at lade sukkeret, i form af glukose, bevæge sig fra blodbanen og ind i cellerne som energi.

Når man ved, hvordan man beregner mængden af kulhydrat i mad, er det lettere at tilpasse den mængde insulin, der er brug for. Dette kaldes at tælle kulhydrater.

Hvilke fødevarer indeholder kulhydrater?

 • Stivelse:Brød, morgenmadsprodukter, kiks, ris, pasta og kornprodukter
 • Grøntsager med stivelse: Kartofler, ærter, bønner og majs
 • Frugt og juice
 • Mælk og yoghurt
 • Søde sager: Honning, sukker, sirup, syltetøj, slik, sportsdrikke, småkager, kager, wienerbrød, is og budding

To metoder til optælling af kulhydrater:

 • Forhold mellem kulhydrater og insulin
  Dette system er baseret på at tælle madportioner, som indeholder 10 gram kulhydrater. Hver portion med 10 gram er lig med én insulinenhed/ét kulhydratvalg/én portion kulhydrater.
 • Optælling af kulhydrater i antal gram:
  Dette system består af at veje og beregne hvert måltids indhold af kulhydrater i det nøjagtige antal gram. Køkkenvægte, fødevareetiketter, madlister og bøger om måltidsplanlægning er gode redskaber til optælling af kulhydrater i gram.

En skive brød er noget helt andet i Frankrig end i USA eller Nepal. Takket være min insulinpumpe kan jeg justere min bolus, og det gør det meget lettere.

- DELPHINE

HOLD BLODSUKKERNIVEAUET UNDER KONTROL

Når man skal styre diabetes, er det vigtigt at tage hensyn til mange faktorer, herunder blodsukkermåling, indtag af kulhydrater, fysiske aktiviteter og insulinbehov, for at sikre god blodsukkerkontrol og reducere risikoen for komplikationer.

Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Ved at forstå kroppens behov og kostens påvirkning og lære, hvordan man holder blodsukkeret inden for det anbefalede niveau, er det dog muligt at styre diabetes effektivt.

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes bliver styret, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2 til 3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Hvordan kan jeg, der har diabetes, så bedre håndtere min blodsukkerkontrol og opnå fleksibilitet, når jeg spiser?

Diabetes, kost og insulinpumper

Kosten spiller en central rolle i styringen af diabetes og i at holde blodsukkerniveauet under kontrol. Flergangsterapi (MDI) gør det sværere at styre forsinkede måltider, måltider, der er sprunget over, eller varierende kost. En insulinpumpe gør spisning nemmere og giver mere fleksibilitet i forhold til måltidstyper og timing.

En insulinpumpe er et lille apparat, nogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i en lomme eller sågar fastgjort på en BH.

En insulinpumpe kan hjælpe dig og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, ved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten. Den kan være med til at håndtere behovet for justering af insulindoserne bedre, især efter måltider og i løbet af natten, og kan på den måde hjælpe med at opnå bedre blodsukkerkontrol.

Kliniske undersøgelser* bekræfter, at mange type 1-patienter i forskellige aldre, der skifter fra adskillige daglige injektioner (MDI) til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling.

Da jeg startede med MDI, fik jeg 2 injektioner langtidsvirkende insulin på faste tidspunkter, så jeg selv i weekender skulle stå tidligt op. Eftersom jeg ikke talte kulhydrater, skulle jeg hver dag spise den samme mængde mad og grøntsager til mine måltider. Det var ret kedeligt. Nu, hvor jeg tæller kulhydrater og bruger Bolus Wizard på min insulinpumpe, kan jeg ærlig talt slet ikke forestille mig, hvordan jeg gjorde før!

- FABIENNE

MiniMed 640G-insulinpumpen på en voksen persons krop

HVORDAN HJÆLPER MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN MED AT KONTROLLERE BLODSUKKERNIVEAUET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen muliggør bedre blodsukkerkontrol takket være dens evne til at justere insulintilførslen, hvilket desuden mindsker risikoen for hyper- og hypoglykæmi. Ved insulinpumpebehandling kan brugeren få glæde af:

 • Nemmere dosering
  Det kan være en kompliceret opgave at beregne insulinbehov, da mange forskellige forhold skal tages i betragtning. I MiniMed 640G-insulinpumpen er den indbyggede funktion Bolus Wizard® med til at sikre en mere nøjagtig dosering, idet den tager højde for den insulin, der allerede befinder sig i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger.
 • Færre injektioner
  Præcise mængder hurtigtvirkende insulin tilføres gennem hele døgnet af infusionssættet, som let tages af og udskiftes hver 2. eller 3. dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan justeres øjeblikkeligt med henblik på motion, under sygdom eller til at tilføre små bolusdoser til dækning af mellemmåltider. Det gøres let ved tryk på en knap og uden behov for endnu en injektion. Der er også mulighed for en midlertidig basaldosis, som giver en proportionel reduktion af den basale insulindosis. Denne mulighed kan eksempelvis bruges under motion.
 • Større brugervenlighed
  MiniMed 640G-insulinpumpen tilbyder ekstra brugervenlighed i form af et trådløst forbundet blodsukkerapparat. Apparatet sender automatisk blodsukkerværdier til insulinpumpen, hvilket giver mere nøjagtige Bolus Wizard-beregninger. Den lagrer også disse oplysninger i en digital dagbog sammen med dine insulindoser.

ER EN INSULINPUMPE DET RIGTIGE FOR MIG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan have gavn af en insulinpumpe uden at være klar over det. Hvis du oplever et eller flere af følgende punkter, vil du generelt kunne få bedre kontrol med en insulinpumpe:

 • Bekymringer om senkomplikationer
 • De første symptomer på senkomplikationer
 • Nålefobi
 • Besvær med at styre højt og lavt blodsukker
 • Frygt for hypoglykæmi, især om natten
 • Uden for fastsat mål for HbA1c-niveau
 • Mindsket bevidsthed om hypoglykæmi
 • Søger større fleksibilitet i hverdagen

Den bedste måde at holde sig inden for et sundt blodsukkerområde på er ved at selvmonitorere blodsukkerniveauet (SMBG) mindst 4 gange om dagen og justere behandlingen efter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan ved hjælp af Bolus Wizard udføre disse beregninger og justeringer og på den måde være med til at give en bedre blodsukkerkontrol.

YDERLIGERE MULIGHEDER, DER FÅS MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen fås også med de supplerende integrerede muligheder for kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og CareLink®-softwaren til behandlingsstyring.

I kombination med CGM er MiniMed 640G-insulinpumpen på nuværende tidspunkt den eneste insulinpumpe med SmartGuard®-funktionen, der kan være med til at reducere virkningen af hypoglykæmi.* Hvis blodsukkerniveauet bliver faretruende lavt, kan SmartGuard forudsige, hvornår du vil nå et lavt niveau, med 30 minutters varsel, hvorved insulintilførslen automatisk slås fra. Når dit blodsukkerniveau er genoprettet, fortsætter den automatisk insulintilførslen. Dette kan være en stor fordel i forhold til SMBG (selvmonitorering af blodsukker), da det system MiniMed advarer dig forud for overskridelse af forudindstillede grænser og viser aktuelle tendenser for blodsukkeret.

The MiniMed® Integrated System

 

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.