Livet med en insulinpumpe

Diabetes og alkohol

For mange mennesker sætter det at have diabetes ikke en stopper for en sund og aktiv livsstil. Uanset om man er ude med vennerne, tager en hurtig bid mad eller ind imellem nyder en drink med alkohol er det vigtigt at være forberedt og proaktiv med hensyn til diabetesstyring.

Når der er tale om alkohol, er det vigtigt at være klar over, hvilken virkning den kan have på blodsukkerniveauet, og derved få en bedre forståelse af kroppens insulin- og kulhydratbehov, når man drikker.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Forstå hvordan alkohol påvirker blodsukkerniveauet
 • Læs om insulinpumpebrugeren Aude
 • Opdag hvordan insulinpumper kan hjælpe med at styre diabetes

Nogle alkoholiske drikke indeholder en masse sukker, som gør det vanskeligt at bevare et godt blodsukkerniveau. Dengang jeg brugte flere daglige injektioner skulle jeg derfor give mig selv en ekstra injektion eller vælge ikke at drikke sammen med mine venner. Bivirkningerne af alkohol kan også skjule symptomerne på hypoglykæmi. Min insulinpumpe gør det muligt at tage nogle drinks med mine venner og stadig have fuld kontrol.

- AUDE

Hold blodsukkerniveauet under kontrol

Efter spisning nedbrydes maden til glukose, som er nødvendig for at give kroppen energi til alle daglige aktiviteter. Vores krop har også brug for insulin, der normalt produceres af bugspytkirtlen, til at transportere glukosen fra blodet til cellerne.

Når bugspytkirtlen ikke producerer insulin, bliver glukosen i blodet, og cellerne får ingen energi. Det høje glukoseniveau i blodet forårsager nogle af de mere akutte kliniske tegn og symptomer på diabetes. For at behandle diabetes er det vigtigt at tage mange faktorer i betragtning ved styringen af den, herunder måling af blodsukker, indtag af kulhydrater, fysiske aktiviteter og insulinbehov, for at sikre god blodsukkerkontrol og mindske risikoen for komplikationer.

Alkohol kan ændre blodsukkerniveauet eller potentielt øge risikoen for hypoglykæmi. Det er vigtigt at kende antallet af kulhydrater i hver enkelt drink, da det kan variere afhængigt af alkoholtypen og blandingen. Det er vigtigt at måle blodsukkerniveauet før, under og efter at man drikker alkohol.

Hypoglykæmi(“hypos”) refererer til, når blodsukkerniveauet falder til under 3,5 mmol/L, men det præcise tal kan variere fra person til person. I tilfælde af mild hypoglykæmi kan symptomerne mærkes, og man kan aktivt forsøge at forhindre, at det bliver værre, ved at spise eller drikke noget, der indeholder kulhydrater. Alvorlig hypoglykæmi kræver hjælp fra en anden person og kan kræve hospitalsbehandling.

Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Ved at forstå kroppens behov og lære, hvordan man holder blodsukkeret inden for det anbefalede niveau, er det dog muligt at styre diabetes effektivt.

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes bliver styret, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2 til 3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Hvordan kan jeg, der lever med type 1-diabetes, så bedre styre mit blodsukkerniveau, når jeg drikker alkohol?

Diabetes, alkohol og insulinpumper

For at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at holde blodsukkerniveauet under bedre kontrol, bruger mange mennesker med type 1-diabetes en insulinpumpe.

En insulinpumpe er et lille apparat, nogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i en lomme eller sågar fastgjort på en BH.

En insulinpumpe kan hjælpe dig og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, ved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten. Den kan være med til at styre behovet for justering af insulindoserne bedre, især efter måltider og i løbet af natten, og kan på den måde hjælpe med at opnå bedre blodsukkerkontrol.

I stedet for hyppige injektioner er det eneste, der er behov for ved behandling med en insulinpumpe, en udskiftning af infusionssættet et par gange om ugen. Kliniske undersøgelser* bekræfter, at mange type 1-patienter i forskellige aldre, der skifter fra flergangsterapi (MDI) til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling.

Uden insulinpumpen ville jeg hellere lade være med at drikke end at skulle tage en ekstra injektion om aftenen. Men nu, med insulinpumpen, er der sådan set ingen begrænsninger for mig.

- AUDE

MiniMed 640G-insulinpumpen på en voksen persons krop

HVORDAN HJÆLPER MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN MED AT KONTROLLERE BLODSUKKERNIVEAUET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen muliggør bedre blodsukkerkontrol takket være dens evne til at justere insulintilførslen, hvilket desuden mindsker risikoen for hyper- og hypoglykæmi. Ved insulinpumpebehandling kan brugeren få glæde af:

 • Nemmere dosering
  Det kan være en kompliceret opgave at beregne insulinbehov, da mange forskellige forhold skal tages i betragtning. I MiniMed 640G-insulinpumpen er den indbyggede funktion Bolus Wizard® med til at sikre en mere nøjagtig dosering, idet den tager højde for den insulin, der allerede befinder sig i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger.
 • Færre injektioner
  Præcise mængder hurtigtvirkende insulin tilføres gennem hele døgnet af infusionssættet, som let tages af og udskiftes hver 2. eller 3. dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan justeres øjeblikkeligt med henblik på motion, under sygdom eller til at tilføre små bolusdoser til dækning af mellemmåltider. Det gøres let ved tryk på en knap og uden behov for endnu en injektion. Der er også mulighed for en midlertidig basaldosis, som giver en proportionel reduktion af den basale insulindosis. Denne mulighed kan eksempelvis bruges under motion.
 • Større brugervenlighed
  MiniMed 640G-insulinpumpen tilbyder ekstra brugervenlighed i form af et trådløst forbundet blodsukkerapparat. Apparatet sender automatisk blodsukkerværdier til insulinpumpen, hvilket giver mere nøjagtige Bolus Wizard-beregninger. Den lagrer også disse oplysninger i en digital dagbog sammen med dine insulindoser.

ER EN INSULINPUMPE DET RIGTIGE FOR MIG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan have gavn af en insulinpumpe uden at være klar over det. Hvis du oplever et eller flere af følgende punkter, vil du generelt kunne få bedre kontrol med en insulinpumpe:

 • Bekymringer om senkomplikationer
 • De første symptomer på senkomplikationer
 • Nålefobi
 • Besvær med at styre højt og lavt blodsukker
 • Frygt for hypoglykæmi, især om natten
 • Uden for fastsat mål for HbA1c-niveau
 • Mindsket bevidsthed om hypoglykæmi
 • Søger større fleksibilitet i hverdagen

Den bedste måde at holde sig inden for et sundt blodsukkerområde på er ved at selvmonitorere blodsukkerniveauet (SMBG) mindst 4 gange om dagen og justere behandlingen efter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan ved hjælp af Bolus Wizard udføre disse beregninger og justeringer og på den måde være med til at give en bedre blodsukkerkontrol.

YDERLIGERE MULIGHEDER, DER FÅS MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen fås også med de supplerende integrerede muligheder for kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og CareLink®-softwaren til behandlingsstyring.

I kombination med CGM er MiniMed 640G-insulinpumpen på nuværende tidspunkt den eneste insulinpumpe med SmartGuard®-funktionen, der kan være med til at reducere virkningen af hypoglykæmi.* Hvis blodsukkerniveauet bliver faretruende lavt, kan SmartGuard forudsige, hvornår du vil nå et lavt niveau, med 30 minutters varsel, hvorved insulintilførslen automatisk slås fra. Når dit blodsukkerniveau er genoprettet, fortsætter den automatisk insulintilførslen. Dette kan være en stor fordel i forhold til SMBG (selvmonitorering af blodsukker), da det system MiniMed advarer dig forud for overskridelse af forudindstillede grænser og viser aktuelle tendenser for blodsukkeret.


System til diabetesstyring

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.