Kundeservice

Vigtige sikkerhedsoplysninger om MiniMed Veo

Hos Medtronic forpligter vi os til hele tiden at evaluere og forbedre kvaliteten og pålideligheden af vores produkter og services. Via vores overvågningssystem har vi fået oplysninger om mulige problemer, og vi vil gerne informere dig om disse samt give dig nogle anbefalinger til brugen af vores insulinpumper.

Sensorkurve-timeout (kun MiniMed® Veo™)

Sensorkurve-timeout

Sikkerhedsinformation om sensorkurve-timeout for MiniMed Veo-insulinpumper (kun MMT-554 og MMT-754) hvor sensoren samt afbryderfunktionen ved lav glukose er aktiveret

Din MiniMed Veo-insulinpumpe giver dig mulighed for at indstille, hvor mange minutter sensorkurven skal vises, før der vendes tilbage til startskærmen.

Standardindstillingen fra fabrikken for sensorkurve-timeout er 2 minutter. Hvis sensorkurve-timeout er sat til "INGEN", kan det forhindre automatisk genoptagelse af basaltilførslen 2 timer efter en episode med afbrydelse ved lav glukose, hvilket kan resultere i forhøjede blodsukkerværdier.

[Det sker kun, hvis du går til sensorkurve-skærmen i løbet af en episode med afbrydelse ved lav glukose og ikke går væk fra den skærm, og hvis sensorkurve-timeout er sat til "INGEN"]

Når det sker, bipper insulinpumpen 3 gange hvert 15. minut for at minde dig om, at insulintilførslen er stoppet. Alle andre alarmer virker normalt, men basaltilførslen vil ikke blive genoptaget, så længe skærmen Sensorkurve er vist.

Anbefalinger for sensorkurve-timeout:

 • Lad være med at ændre indstillingen for sensorkurve-timeout til "INGEN".
 • Hvis du har aktiveret afbryderfunktionen ved lav glukose og har ændret indstillingen for sensorkurve-timeout til "INGEN", kan du nulstille den ved at følge nedenstående trin:
  1. Gå til Sensormenuen
  2. Vælg Rediger indstillinger, tryk på ACT
  3. Vælg Sensorkurve-timeout, tryk på ACT
  4. Vælg 2, 4 eller 6 minutter (du skal ikke vælge "INGEN"), tryk på ACT

Hvor kan jeg se min insulinpumpemodel?

Du kan finde din insulinpumpemodel på statusskærmbilledet eller på mærkaten bag på insulinpumpen.

Sensor Graph

Hvad er funktionen sensorkurve-timeout?

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge, hvor lang tid sensorkurve-skærmbilledet skal vises, efter du er holdt op med at trykke på knappen. Når MiniMed Veo afsendes fra fabrikken, er standardindstillingen sat til 2 minutter. I indstillingsmenuen kan du vælge 2 minutter, 4 minutter, 6 minutter eller "INGEN".

Hvorfor kan man vælge "INGEN" på insulinpumpen for funktionen sensorkurve-timeout?

Dette er en bekvem valgmulighed for personer, der gerne ikke vil have, at Sensorens grafskærm skal forblive vist. Da dette kan have indflydelse på funktionen Lav Glukose Stop, anbefaler vi ikke dette.

Bliver jeg advaret om, at tilførslen af min basalinsulin ikke bliver gentoptaget efter 2 timer?

Der er ikke nogen alarm, når perioden på 2 timer er gået. Når din insulinpumpe har været stoppet, vil den dog bippe 3 gange hvert 15. minut for at minde dig om, at der ikke bliver tilført nogen insulin. Alle insulinpumpe- og sensoralarmer samt -advarsler fungerer, mens insulinpumpen viser sensorkurve-skærmbilledet.

Hvad kan jeg gøre for at undgå, at dette sker?

Dette sker ikke, medmindre indstillingen for sensorkurve-timeout er sat til "INGEN", og afbryderfunktionen ved lav glukose er deaktiveret (på MiniMed Veo-insulinpumpen).

Hvis du ikke er sikker på din indstilling af sensorkurve-timeout:

 1. Gå til Hovedmenuen
 2. Vælg Sensormenuen
 3. Vælg Rediger indstillinger, tryk på ACT
 4. Vælg kurve-timeout, tryk på ACT
 5. Vælg 2, 4 eller 6 minutter (du skal ikke vælge "INGEN"), tryk på ACT

LØS KAPSEL

Sikkerhedsinformation om løs kapsel for alle MiniMed-insulinpumper.

Insulinpumpen er konstrueret til at kunne modstå lejlighedsvise tab og stød, men i tilfælde heraf anbefales det at tjekke insulinpumpen for revner og skader. Vi har erfaret, at nogle brugere har haft problemer med insulinpumpens kapsel (se billedet herunder), og vi vil gerne proaktivt oplyse vores kunder om, hvordan de undgår lignende udfordringer. Insulinpumpens kapsel holder motoren på plads og sørger for, at motorens stempel trykker på sprøjten for at afgive insulin.

I sjældne tilfælde kan det forekomme, at kapslen stikker ud fra bunden af det kammer, hvor sprøjten er placeret. Dette kan forekomme, hvis insulinpumpen er blevet beskadiget efter at være stødt mod en hård overflade (hvis den for eksempel er blevet tabt). Hvis der trykkes på den løse kapsel, kan det føre til utilsigtet ekstra insulintilførsel.

Anbefalinger

 • Undersøg din insulinpumpe regelmæssigt, specielt hvis du har stødt den eller tabt den på en hård overflade.
 • Hvis kapslen stikker ud som vist på billedet ovenover, skal du ikke trykke på denne del af insulinpumpen, og du skal stoppe med at bruge insulinpumpen.

 

Hvordan ved jeg, om kapslen er løs eller stikker ud?

Nogle kunder har oplevet, at kapslen sidder løst, og i sjældne tilfælde at kapslen stikker ud fra siden af insulinpumpen, hvis den har været stødt imod en hård overflade. I de fleste tilfælde vil en løs kapsel resultere i en A33 eller alarmen "Motorfejl" under den manuelle klargøring/opfyldning af rør. Så længe din risiko er lav, vil vi bede dig om at undersøge kapslen på din insulinpumpe. Sådan finder du kapslen:

 • Hold insulinpumpen således, at skærmen vender mod dig (sprøjteåbningen/røret skal være nederst til venstre.)
 • Kapslen er den runde cirkel, der sidder nederst til højre på insulinpumpen under den forhøjede Medtronic MiniMed-mærkat VIGTIGT: TRYK IKKE PÅ DENNE DEL AF INSULINPUMPEN.
 • Ovenover vises billeder af en normal insulinpumpe og en insulinpumpe med løs kapsel.
 • Se på kapslen:
  • Hvis kapslen ER trykket ind: Kapslen er ikke blevet stødt, og du kan fortsætte med at bruge din insulinpumpe.
  • Hvis kapslen IKKE ER trykket ind: Du skal stoppe med at bruge insulinpumpen. Du bliver nødt til at styre din diabetes med insulininjektioner i henhold til den backup-plan, din behandler har givet dig, og kontakte vores produktsupport.

Fig 1. Normal Drive Support Cap. Cap slightly indented.Loose Drive Support Cap. Cap sticking out

 

 

 

 

 

Hvad er en løs kapsel?

Insulinpumpens kapsel holder insulinpumpens motor på plads og sørger for, at motorens stempel trykker på sprøjten for at afgive insulin.

Hvad kan der ske med mig, hvis kapslen er løs?

Gentagne tryk på kapslen kan resultere i utilsigtet insulintilførsel, hvis kapslen er løs. Kapslen skal altid være trykket en anelse ind (som vist på billedet). I sjældne tilfælde kan kapslen dog stikke ud fra siden af insulinpumpen, hvis den har været stødt imod en hård overflade.

Hvis du opdager, at kapslen er løs, eller at den stikker ud, skal du stoppe med at bruge insulinpumpen og kontakte produktsupport. TRYK IKKE PÅ KAPSLEN, HVIS DEN STIKKER UD.

Hvilke insulinpumper er påvirkede? Hvor kan jeg se min insulinpumpemodel?

Alle MiniMed-insulinpumpemodeller kan være påvirkede. Du kan finde din insulinpumpemodel på statusskærmbilledet eller på mærkaten bag på insulinpumpen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg taber min insulinpumpe, eller hvis mit barn behandles med insulinpumpe, og han/hun hele tiden taber insulinpumpen? Bør jeg være bekymret?

Da dit barns sikkerhed og produktkvalitet er meget vigtigt for os, er din Medtronic-insulinpumpe fremstillet, så den kan leve op til internationale standarder, der kræver, at den kan modstå stød og tab.

Hvis dit barn taber insulinpumpen ofte, så følg denne standardprocedure for tab af insulinpumpe regelmæssigt:

Gør følgende for at kontrollere skader relateret til en løs kapsel:

Standardprocedure for tab af insulinpumpe
Sørg for at beskytte din insulinpumpe, så du ikke taber den.

 1. Kontrollér, at alle tilslutninger fortsat sidder rigtigt.
 2. Kontrollér LCD-skærmen, tastaturet samt insulinpumpeetuiet for revner og skader.
 3. Kontrollér infusionssættet, herunder rørtilslutningen samt røret for revner og skader.
 4. Kontrollér statusskærmen, basaldoser og andre insulinpumpeindstillinger.
 5. Udfør den selvtestprocedure, der findes i FUNKTIONSMENUEN.
 6. Ring til din lokale repræsentant for Medtronic Diabetes for hjælp.

VANDSKADE

Sikkerhedsinformation om vandskader for alle MiniMed® Veo™-insulinpumper

Som forklaret i brugervejledningen til alle MiniMed Veo-insulinpumper, kan det resultere i en insulinpumpealarm, beskadigelse af insulinpumpens interne elektroniksystem eller defekte knapper, hvis insulinpumpen udsættes for vand. Herunder er en kopi af den relevante del af brugervejledningen, som vi vil bede dig være opmærksom på.

Gør Medtronic deres insulinpumper vandtætte?

Vores MiniMed Veo-insulinpumper har en IPX7-klassificering, der betyder, at de kan tåle lejlighedsvise dyp i vand eller vandsprøjt, men de kan ikke tåle at blive fuldstændigt nedsænket i vand. Det betyder, at insulinpumpen lever op til vandkravet om 1 meter i 30 minutter.

MiniMed® 640G-insulinpumpen er, når den er korrekt samlet med sprøjte og rør isat, vandtæt (IPX8-vandtæthedsklassificering) på dybder op til 3,6 meter i op til 24 timer.

Jeg har ved et uheld spildt insulin i/på min MiniMed® Veo™-insulinpumpe. Kan dette beskadige insulinpumpen?

Din insulinpumpe er konstrueret til at modstå lejlighedsvis kontakt med væsker, hvilket inkluderer insulin såvel som vand. Hvis din insulinpumpe har været udsat for insulin, skal du følge de samme trin, som hvis den ved et uheld havde været udsat for vand:

 1. Klap den let udvendigt, indtil den er tør.
 2. Åbn kammeret med sprøjten og kontrollér, at der ikke er vand i kammeret og sprøjten. Hvis det er vådt, skal du tørre det fuldstændigt inden for 10 minutter efter, det har været udsat for vand. Kontakt med væsker, herunder vand og insulin, kan tære på mekanismen.
 3. Tør sprøjten helt - placer IKKE en våd sprøjte i insulinpumpen.
 4. Brug ikke varm luft til at tørre din insulinpumpe. Det kan skade de indvendige elektroniske dele i insulinpumpen.
 5. Kontrollér batterikammeret og batteriet - hvis de er våde, skal du lade dem tørre helt, før du bruger insulinpumpen.
 6. Udfør den selvtestprocedure, der findes i funktionsmenuen.

Min MiniMed® Veo™-insulinpumpe blev våd under et uvejr for nylig (eller på anden måde). Er dette grund til bekymring?

Selvom du ikke bør nedsænke din insulinpumpe i vand under svømning, badning eller andre vandaktiviteter, er insulinpumpen konstrueret til at modstå utilsigtet kontakt med vand, såsom et uvejr. Hvis du bliver fanget i et uvejr, skal du følge vejledningen nedenfor:

 1. Klap den let udvendigt, indtil den er tør.
 2. Åbn kammeret med sprøjten og kontrollér, at der ikke er vand i kammeret og sprøjten. Hvis det er vådt, skal du tørre det fuldstændigt inden for 10 minutter efter, det har været udsat for vand. Kontakt med væsker, herunder vand og insulin, kan tære på mekanismen.
 3. Tør sprøjten helt - placer IKKE en våd sprøjte i insulinpumpen.
 4. Brug ikke varm luft til at tørre din insulinpumpe. Det kan skade de indvendige elektroniske dele i insulinpumpen.
 5. Kontrollér batterikammeret og batteriet - hvis de er våde, skal du lade dem tørre helt, før du bruger insulinpumpen.
 6. Udfør den selvtestprocedure, der findes i funktionsmenuen.

Jeg har min MiniMed® Veo™-insulinpumpe på, når jeg dyrker sport og træner. Jeg bærer min insulinpumpe i min sports-bh, så den bliver udsat for store mængder sved. Er der grund til at være bekymret over denne gentagne eksponering, og hvilke løsningsforslag

Konstant udsættelse for fugt kan skade din MiniMed® Veo™-insulinpumpe. Her er nogle tips, der er nyttige i forbindelse med fugt:

Daglige aktiviteter

 • Hvis du bor på et fugtigt sted, skal du sørge for at opbevare din insulinpumpe i et omslag, der kan dække den, eller i en lomme for at beskytte den mod varme og sved.
 • Vær opmærksom på ikke at udsætte insulinpumpen direkte for de områder af kroppen, hvor du sveder mest.
 • Hvis dine hænder har tendens til at være svedige, skal du tørre dem, før du trykker på insulinpumpens knapper.

MiniMed® Veo™-insulinpumpen har beskyttelsesgraden IPX7, så hvorfor anbefaler I at afbryde forbindelsen til insulinpumpen under alle vandaktiviteter?

Vores MiniMed Veo-insulinpumper har beskyttelsesgraden IPX7, hvilket betyder, at de normalt kan modstå utilsigtede dyp i vand eller vandsprøjt, men du skal undgå at nedsænke insulinpumpen fuldstændigt i vand.

Selvom insulinpumper er designet og fremstillet til at være ganske robuste, kan der opstå revner. Eftersom vi ikke med absolut sikkerhed kan forhindre, at der opstår revner, anbefaler vi, at brugere af insulinpumper ikke forsætligt nedsænker deres insulinpumpe i vand.

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.