MiniMed Veo - advarsler og alarmer

A

A (Alarm) forklaring

ÅRSAG:

Denne alarm viser bogstavet A efterfulgt af to cifre. A-alarmer stopper al insulintilførsel, indtil alarmen er blevet deaktiveret. Dine insulinpumpeindstillinger bibeholdes. Guardian-indstillingerne nulstilles dog.

HANDLING:

Ring til Medtronics hjælpelinje, hvis denne alarm tit opstår.

Advarsel - Auto Off

ÅRSAG:

Advarer dig om, at ingen knapper er blevet aktiveret i den tidsperiode, der er valgt i funktionen VARIGHED/AUTO OFF, og at insulintilførslen er blevet stoppet.

HANDLING:

Tryk på ESC og herefter ACT for at deaktivere alarmen.

Advarsel - Beregningsfejl

ÅRSAG:

Kalibrer systemet. Mulige årsager:

 • Et forkert blodsukkertal fra måleren blev registreret i insulinpumpen/CGM-måleren.
 • Den registrerede blodsukkermåling var ikke aktuel.
 • Dit blodsukkerniveau stiger eller falder hurtigt.
 • Glukosesensoren har brug for mere stabiliseringstid efter indsættelse.
 • Glukosesensoren aflæser ikke længere korrekt.

HANDLING:

 • Hvis du modtager en beregningsfejl, skal du registrere en ny blodsukkermåleraflæsning til kalibrering.
 • Hvis du modtager en beregningsfejl ved anden kalibrering, vises advarslen UDSKIFT SENSOR i et Guardian®-system, og advarslen DEFEKT SENSOR vises på en 522/722- eller VeoTM-insulinpumpemodel.
 • Ring til Medtronics produktsupport for yderligere hjælp.

Bemærk: Hvis du har en pumpemodel x12, x15 eller x22, skal du ringe til Medtronics produktsupport for assistance.

Advarsel - Defekt sensor

ÅRSAG:

Denne advarsel vises eventuelt, når du har haft to beregningsfejl lige efter hinanden, eller hvis din glukosesensor opstartes uden beregningsfejl.

HANDLING:

 • Hvis advarslen skyldes to beregningsfejl lige efter hinanden, skal glukosesensoren udskiftes.
 • Hvis advarslen opstod uden to beregningsfejl, skal du kontakte vores hjælpelinje for at sikre, at din transmitter fungerer korrekt.
 • Hvis denne advarsel opstod under opstarten, kan du eventuelt deaktivere advarslen uden at udskifte glukosesensoren. Ring til din hjælpelinje for yderligere hjælp.
Advarsel - Defekt transmitter

ÅRSAG:

Batteriniveauet i transmitteren er lavt.

HANDLING:

Oplad transmitteren med det samme.

Advarsel - Høj forudsiges

ÅRSAG:

Sensorglukosemålingerne når eller overstiger eventuelt din grænse for høj glukose i den tidsperiode, som du har valgt for advarslen "Høj forudsiges". Insulinpumpen/CGM-måleren udsender 3 lydsignaler efter hinanden med stigende tonehøjde, såfremt et bip er blevet valgt som advarselssignal.

HANDLING:

Overvej en korrigerende handling efter bekræftelse ved hjælp af en blodsukkermåleraflæsning.

Advarsel - Høj sensorglukose

ÅRSAG:

Glukosetallet er lig med eller højere end din grænse for høj glukose. Hvis du ikke indstiller en grænse for høj glukose og ikke aktiverer glukoseadvarslerne, modtager du ingen "Høj sensorglukose"-advarsel.

HANDLING:

Overvej en korrigerende handling efter bekræftelse ved hjælp af en blodsukkermåleraflæsning.

Advarsel - Høj Xxx mg/dl (Xxx = sensorglukosemåling) - (eller mmol/L)

ÅRSAG:

Sensorglukosetallet er lig med eller højere end din grænse for høj glukose. Hvis du ikke indstiller en grænse for høj glukose og ikke aktiverer glukoseadvarslerne, modtager du ingen advarsel om høj sensorglukose. Insulinpumpen udsender 4 lydsignaler efter hinanden med stigende tonehøjde, såfremt et bip er blevet valgt som advarselssignal.

HANDLING:

Overvej en korrigerende handling efter bekræftelse ved hjælp af en blodsukkermåleraflæsning.

Advarsel - Lav forudsiges

ÅRSAG:

Sensorglukosemålingerne når eller går eventuelt under din grænse for lav glukose i den tidsperiode, som du har valgt for advarslen "Lav forudsiges". Insulinpumpen/CGM-måleren udsender 3 lydsignaler efter hinanden med dalende tonehøjde, såfremt et bip er blevet valgt som advarselssignal.

HANDLING:

Overvej en korrigerende handling efter bekræftelse ved hjælp af en blodsukkermåleraflæsning.

Advarsel - Lavt batteriniveau

ÅRSAG:

Advarslen LAVT BATTERINIVEAU vises, hvis batteriniveauet i din insulinpumpe/CGM-måler er lavere end 10 % af batteriets samlede serviceliv. Baggrundslys, fjernbetjening og målerfunktioner deaktiveres ved LAVT BATTERINIVEAU. Hvis advarselstypen er indstillet til "Vibration", skifter insulinpumpen/CGM-måleren til lydsignalet bip-medium.

HANDLING:

Tryk på ESC og herefter ACT for at deaktivere advarslen inden batteriet udskiftes.

Hvis du modtager denne advarsel, må du ikke falde i søvn uden at udskifte batteriet først.

Advarsel - Lydløs advarsel

ÅRSAG:

Vises, når 1 eller flere glukoseadvarsler opstår i den tidsperiode, hvor "Lydløs advarsel" er aktiveret.

HANDLING:

Tryk på ESC og herefter ACT for at deaktivere advarslen. Kontrollér skærmen SENSORADVARSELSHISTORIK for registreret information om glukoseadvarsler. Sådan åbner du SENSORADVARSELSHISTORIK:

 1. Gå til skærmen SENSORADVARSELSHISTORIK:o Startskærm > Hovedmenu > Sensor > Sensoradvarselshistorik
 2. Skærmen SENSORADVARSELSHISTORIK vises. Den seneste advarsel er fremhævet. Vælg den advarsel, som du ønsker mere information om, og tryk på ACT.
 3. Herefter vises et nyt skærmbillede med advarselsdetaljerne.
Advarsel - Mistet sensor

ÅRSAG:

Insulinpumpen/CGM-måleren har ikke modtaget noget signal fra transmitteren.

HANDLING:

Undlad at afbryde transmitteren fra sensoren.

 1. Sørg for, at glukosesensoren er indsat korrekt.
 2. Kontrollér skærmen KONTROLLÉR INDSTILLINGER for at sikre, at det registrerede transmitter-id i insulinpumpen/CGM-måleren svarer til id'et på din transmitter: Startskærm > Hovedmenu > Sensor > Kontrollér indstillinger.
 3. Kontrollér transmitteren og sensorforbindelsen. Hold fast i den indsatte sensor på bagsiden af enheden for at undgå bevægelser og skub herefter transmitteren godt ind:
  • Hvis du hører et klik, skal du vente i 20 sekunder; en grøn lampe blinker på transmitteren i 10 sekunder for at bekræfte, at forbindelsen er i orden. Hvis den grønne lampe lyser, opstod advarslen, fordi transmitteren og sensoren ikke var forbundet korrekt.
  • Hvis du hører et klik, men den grønne lampe på transmitteren ikke aktiveres, skal du kontrollere, om transmitteren er opladet.
  • Hvis du ikke hører noget klik, når du kontrollerer forbindelsen, opstod advarslen på grund af et transmissionsproblem. Placer insulinpumpen/CGM-måleren tættere på glukosesensoren og transmitteren.
 4. Brug funktionen FIND MISTET SENSOR til at finde din glukosesensor: Startskærm > Hovedmenu > Sensor > Link til sensor > Find mistet sensor
 5. Bemærk: Hvis du har en pumpemodel x12, x15 eller x22, skal du ringe til Medtronics produktsupport for assistance.
Advarsel - Oplad transmitter

ÅRSAG:

Batteriniveauet i transmitteren er lavt.

HANDLING:

Oplad transmitteren med det samme.

Advarsel - Reduktionshastighed

ÅRSAG:

Sensorglukosemålingerne falder med en hastighed, der er lig med eller hurtigere end den reduktionshastighedsgrænse, som du har indstillet for denne advarsel. Insulinpumpen/CGM-måleren udsender 2 lydsignaler efter hinanden med dalende tonehøjde, såfremt et bip er blevet valgt som advarselssignal.

HANDLING:

Overvej en korrigerende handling efter bekræftelse ved hjælp af en blodsukkermåleraflæsning.

Advarsel - Sensorfejl

ÅRSAG:

Glukosesensorsignalerne er enten for høje eller for lave.

HANDLING:

Du behøver ikke at udskifte glukosesensoren. Tryk på ESC og herefter ACT for at deaktivere advarslen. Hvis advarslen fortsat vises, skal du teste din transmitter ved hjælp af testenheden.

Advarsel - Sensors servicetid udløbet

ÅRSAG:

Glukosesensoren har nået slutningen af dens servicetid.

HANDLING:

Udskift din glukosesensor.

Advarsel - Stigningshastighed

ÅRSAG:

Sensorglukosemålingerne stiger med en hastighed, der er lig med eller hurtigere end den stigningshastighedsgrænse, som du har indstillet for denne advarsel. Insulinpumpen/CGM-måleren udsender to lydsignaler efter hinanden med stigende tonehøjde, såfremt et bip er blevet valgt som advarselssignal.

HANDLING:

Overvej en korrigerende handling efter bekræftelse ved hjælp af en blodsukkermåleraflæsning.

Advarsel - Svagt signal

ÅRSAG:

Opstår, hvis insulinpumpen/CGM-måleren ikke modtager data fra transmitteren i en forudindstillet tidsperiode (som indstillet under "Svagt signal").

HANDLING:

Placer insulinpumpen/CGM-måleren tæt på transmitteren eller flyt transmitteren og insulinpumpen/CGM-måleren til samme side af din krop.

Bemærk: Hvis du har en insulinpumpemodel x12, x15 eller x22, skal du ringe til Medtronics produktsupport for assistance.

Advarsel - Udskift sensor

ÅRSAG:

Denne advarsel vises eventuelt, når du har haft to beregningsfejl lige efter hinanden, eller hvis din glukosesensor opstartes uden beregningsfejl.

HANDLING:

Hvis advarslen skyldes to beregningsfejl lige efter hinanden, skal glukosesensoren udskiftes. Hvis advarslen opstod uden to beregningsfejl, skal du kontakte vores produktsupport for at sikre, at din transmitter fungerer korrekt. Hvis denne advarsel opstod under opstarten, kan du eventuelt deaktivere advarslen uden at udskifte glukosesensoren. Ring til produktsupport for yderligere hjælp.

Alarm - Batteri uden for område

ÅRSAG:

Opstår, hvis batteriet har været uden for insulinpumpens rækkevidde i mere end 5 minutter eller uden for den kontinuerlige glukosemålers (CGM) rækkevidde i mere end 10 minutter.

HANDLING:

Sørg for, at insulinpumpens/CGM-målerens tid og dato er korrekt. Hvis de ikke er korrekte, skal du åbne FUNKTIONSMENUEN og nulstille dato og tid. CGM-brugere skal udføre proceduren FIND MISTET SENSOR for at genoprette kommunikationen med sensoren.

Alarm - Batteritestfejl

ÅRSAG:

Insulinpumpen/CGM-måleren tester spændingen på hvert installeret batteri. Denne test sikrer, at der ikke anvendes et batteri med for lav spænding. Hvis batteriets spænding er for lav, opstår denne alarm. Insulinpumpen/CGM-måleren fungerer ikke, og batteriet skal udskiftes.

HANDLING:

Sæt et nyt batteri i insulinpumpen/CGM-måleren.

Alarm - Bolus stoppet

ÅRSAG:

Fejlen "Bolus stoppet" kan opstå, hvis batterikappen sidder løst, eller hvis insulinpumpen blev stødt eller tabt under en bolustilførsel. Den kan ligeledes opstå, hvis insulinpumpen udsættes for et statisk stød. Af sikkerhedsmæssige årsager stopper insulinpumpen bolustilførslen, når dette sker.

HANDLING:

Hvis du har tabt din insulinpumpe, skal du udføre en synskontrol for at sikre, at den ikke er beskadiget, og herefter skal du kontrollere din bolushistorik og genprogrammere den resterende bolus efter behov.

Hvis denne alarm opstår, er det yderst vigtigt at kontrollere bolushistorikken for at finde ud af, hvor megen bolus, der rent faktisk blev tilført. Om nødvendigt genprogrammeres en bolus med den mængde, der endnu ikke er blevet tilført.

Alarm - Fuldfør opfyldning

ÅRSAG:

Du har ikke fyldt infusionssættet helt op med insulin.

HANDLING:

Tryk på ESC og herefter ACT for at deaktivere alarmen. Herved genoptages basaltilførslen.

Alarm - Har du fuldført klargøringen?

ÅRSAG:

Denne meddelelse vises, hvis du klargør din insulinpumpe manuelt med mere end 30 insulinenheder.

HANDLING:

Læs meddelelsen på skærmen, tryk herefter på ESC og derpå ACT for at deaktivere alarmen.

 • Tryk på ESC, når den manuelle klargøring er fuldført.
 • Hvis den manuelle klargøring ikke er fuldført, skal du trykke på og holde ACT nede, indtil den manuelle klargøring er fuldført.
Alarm - Ingen sprøjte

ÅRSAG:

Sprøjten er ikke sat korrekt i, eller ingen sprøjte er sat i.

HANDLING:

Kontrollér, at din sprøjte er sat i.

Alarm - Ingen tilførsel

ÅRSAG:

Insulintilførslen er stoppet. Opstår, hvis din insulinpumpe identificerer en blokering.

HANDLING:

Udfør følgende trin:

 1. Kontrollér, om dit infusionssæt er blokeret.
 2. Kontrollér dit blodsukker og følg dine sikkerhedsretningslinjer til behandling af højt blodsukkerniveau efter behov.
 3. Deaktiver alarmen ved at trykke på ESC og ACT. Der vises et skærmbillede med to valgmuligheder: "Genoptag" og "Tilbage".
 4. Sørg for, at der er insulin i din sprøjte.
  • Hvis du har identificeret og afhjulpet et knæk på rørene, vælger du "Genoptag".
  • Hvis sprøjten er tom, skal du vælge "Tilbage" og udskifte sprøjten og infusionssættet.
 5. Hold godt øje med dit blodsukker.

Hvis du har udført disse trin og stadig modtager alarmen INGEN TILFØRSEL, skal du kontakte produktsupport.

Alarm - Knapfejl

ÅRSAG:

Opstår, hvis en knap er blevet trykket ned kontinuerligt i mere end 3 minutter.

HANDLING:

 • Tryk på ESC og herefter ACT for at deaktivere alarmen. Juster placeringen af din insulinpumpe/CGM-måler, hvis den trykker mod noget, der aktiverer alarmen.
 • Hvis du har udført disse trin og modtager endnu en KNAPFEJL-alarm, skal du kontakte produktsupport.
Alarm - Kontrollér indstillinger

ÅRSAG:

Opstår efter en E-alarm, eller når du har deaktiveret din insulinpumpe/CGM-måler. Alarmen henviser til, at du skal sørge for, at alle dine indstillinger er korrekte.

HANDLING:

Hvis denne alarm aktiveres, skal du kontrollere og/eller genprogrammere dine insulinpumpe-/CGM-målerindstillinger, herunder tid/dato.

Alarm - Lav glukose

ÅRSAG:

Hvordan fungerer den?

Low Glucose alarm graph

HANDLING:

MiniMed® Veo kan registrere, når dit blodsukkerniveau begynder at falde ved hjælp af insulinpumpens CGM-funktion, og vil afgive et lydsignal for at advare dig.
Det giver dig mulighed for at reagere og undgå hypoglykæmi.

Hvis du derimod ikke reagerer på advarslen, og CGM registrerer et faretruende lavt blodsukkerniveau, vil endnu et lydsignal blive afgivet.

Hvis du af en eller anden årsag ikke kan reagere på advarslen, reagerer insulinpumpen hurtigt og afbryder insulintilførslen i 2 timer for at undgå, at episoden med hypoglykæmi bliver endnu mere skadelig.

Alarm - Nulstilling

ÅRSAG:

Opstår, hvis insulinpumpe-/CGM-målerindstillingerne deaktiveres af en af følgende årsager:

 • Indstillingerne er blevet deaktiverede (funktionen "Deaktiver indstillinger"), og indstillingerne er ikke blevet genprogrammeret.
 • Et forsøg på upload fra din computer til CareLink Personal er ikke fuldført.

HANDLING:

 • Hvis dine indstillinger er blevet deaktiveret, skal du genprogrammere dem.
 • Hvis du prøver på at uploade til CareLink Personal og modtager denne fejlmeddelelse, bedes du ringe til produktsupport for yderligere assistance.
Alarm - Slukket uden strøm

ÅRSAG:

Batteriet er afladet.

HANDLING:

Udskift batteriet med det samme. Følg instrukserne på skærmen. Sørg for, at klokkeslættet på skærmen er korrekt. Nulstil klokkeslættet om nødvendigt.

Alarm - Svagt batteri

ÅRSAG:

Insulinpumpen/CGM-måleren tester spændingen på hvert installeret batteri. Hvis batterispændingen er lavere end fuld styrke, vises denne alarm eventuelt. Insulinpumpen/CGM-måleren fungerer normalt, men batteriets servicetid vil være kortere end forventet.

HANDLING:

Isæt et nyt alkalinebatteri i insulinpumpen/CGM-måleren.

Alarm - Tom sprøjte

ÅRSAG:

Der er ingen insulin i sprøjten.

HANDLING:

Udskift sprøjten med det samme.

E

E (Alarm) forklaring

ÅRSAG:

En E-fejlalarm viser bogstavet E efterfulgt af 2 cifre. E-alarmer stopper al insulintilførsel, insulinpumpen/CGM-måleren nulstilles, og alle dine indstillinger deaktiveres.

HANDLING:

Når denne alarm opstår, skal du skrive fejlnummeret ned og ringe til produktsupport.

F

Færre/lydløse alarmer

Hvad kan jeg gøre for at reducere antallet af modtagne alarmer?

Det er vigtigt at huske på, at hver eneste alarm tjener et formål og informerer dig, så du er rent faktisk nødt til at være opmærksom på antallet og typen af alarmer, som du modtager.

Du kan reducere antallet af modtagne alarmer ved at justere dine brugerindstillinger eller ved at deaktivere visse alarmer/advarsler. Du kan for eksempel:
• ændre grænserne for alarm ved høj og lav glukose, så de passer bedre til dig. Herudover kan du deaktivere alarmen for høj glukose, når du ved, at dit niveau er højt
• justere varigheden af alarmen "snooze", så du modtager færre påmindelser.

Andre alarmer kan undgås ved at handle, inden de opstår, f.eks. ved at følge et regelmæssigt kalibreringsskema og placere din transmitter inden for 2 meters afstand af din insulinpumpe, således at synkroniseringen ikke går tabt
For en sikkerheds skyld bør du kontakte din behandler, før du justerer alarmindstillingerne på din insulinpumpe.

 

Hvordan indstiller jeg lydløse advarsler?

Du kan vælge at indstille advarslerne til at vibrere i stedet for at afgive et lydsignal. For at ændre indstillingen skal du gå til Funktionsmenu > Alarmmenu > Advarselstype.

Du kan ligeledes gøre dem lydløse i en periode, f.eks. hvis du sidder i møde eller er til eksamen. Du finder denne mulighed i Sensormenuen under "Lydløs advarsel".

     

I

Indstilling af alarmer

Hvordan indstiller jeg advarsler/alarmer i mit Minimed® Veo™-system?

Du kan indstille forskellige advarsler, såsom påmindelser om kalibrering, blodsukkermålinger og måltider, der er sprunget over. Hvis du anvender din insulinpumpes CGM-funktion, kan du indstille advarsler om høj og lav glukose, advarsler om forudsigelse af høj og lav glukose, advarsler om ændringshastighed samt snooze-advarsler for enhver af disse alarmer. Du kan ligeledes aktivere afbryderfunktionen ved lav glukose.

Din behandler kan rådgive og hjælpe dig med at indstille alarmer og advarsler i dit Minimed Veo-system.

Jeg har programmeret min nye/erstatningsinsulinpumpe og modtog en alarm om genprogrammering/kontrollér indstillinger. Hvad betyder det?

Alarmen "Kontrollér indstillinger" opstår 5-10 minutter efter, at insulinpumpen er blevet nulstillet, uden at tid/dato er blevet nulstillet. Insulinpumpen skal køres tilbage, og alle indstillinger (tid/dato/basaldoser) skal bekræftes.

   

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.