MiniMed 670G - advarsler og alarmer

N

NÅR DER OPSTÅR EN ADVARSEL ELLER:

ÅRSAG:

En advarsel gør dig opmærksom på en situation, der måske kræver din opmærksomhed. Når der kommer en advarsel, skal du læse den for at se, hvad din pumpe fortæller dig. Eksempler på en advarsel kan omfatte Lav sprøjte eller Lavt batteri.

HANDLING:

Advarselslys

Det røde lys på pumpen blinker én gang efterfulgt af en pause, blinker igen efterfulgt af en pause. Denne sekvens fortsætter, indtil advarslen annulleres.

Blinksekvensen ser sådan ud:

Lyd

Afhængigt af dine lydindstillinger udsender pumpen en gentagende advarselstone, en kontinuerlig topuls-vibration eller begge dele.

Display

Pumpen viser en meddelelse med et gult ikon og anvisninger i, hvad du skal gøre

NÅR DER OPSTÅR EN ALARM:

ÅRSAG:

Når der opstår en alarm, er der registreret noget, som forhindrer afgivelsen af insulin. Du får ikke insulin. Det er vigtigt, at du reagerer på en alarm med det samme. Eksempler på alarmer er Insulinflow blokeret og Udskift batteri nu.

HANDLING:

Advarselslys

Det røde lys på pumpen blinker to gange efterfulgt af en pause, blinker to gange igen efterfulgt af en pause. Denne sekvens fortsætter, indtil alarmen annulleres.

Blinksekvensen ser sådan ud:

Lyd

Afhængigt af dine lydindstillinger udsender pumpen en gentagende alarmtone, en kontinuerlig trepuls-vibration eller begge dele.

Display

Pumpen viser en meddelelse med et rødt ikon og anvisninger i, hvad du skal gøre

S

SÅDAN LØSES OG ANNULLERES EN ADVARSEL ELLER EN ALARM:

ÅRSAG:

Advarsel

Lyd-/vibrationsmønsteret gentages hvert 5. eller hvert 15. minut (afhængigt af advarslen), indtil advarslen annulleres.

Alarm

Lyd-/vibrationsmønsteret gentages hvert minut i 10 minutter, hvis alarmen ikke annulleres. Efter 10 minutter aktiveres alarmens sirene

HANDLING:

  1. Læs teksten på skærmen for at forstå advarslen eller alarmen og de nødvendige trin, der skal tages.
  2. Tryk på
  3. Tryk på på den ønskede mulighed

 

VIGTIGT

  Det er vigtigt, at du kan løse en alarm af typen Insulinflow blokeret.

Denne alarm betyder, at der ikke kan komme insulin gennem slangen eller kanylen. Hvis denne alarm opstår, skal du kontrollere dit blodsukker og om infusionssættet har løsnet sig, eller om slangen er bøjet.

  • Hvis du ikke bemærker et problem, og ikke har mulighed for at skifte sprøjte og infusionssæt med det samme, kan du vælge Genoptag basal. Hvis alarmen Insulinflow blokeret opstår igen, skal du følge trinnene på skærmen. Vælg Tilbagestil, og skift sprøjten og infusionssættet.
  • Hvis du bemærker et problem, eller hvis sprøjten er løbet tør for insulin, skal du følge disse trin på skærmen. Vælg Tilbagestil for at skifte sprøjte og infusionssæt.

Du kan ringe til vores produktsupport, hvis du har spørgsmål vedrørende pumpen, advarsler eller alarmer.

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.