Kundeservice

Support til insulinpumper

Vores supportteam tager sig af kundeforespørgsler og har samlet en række lettilgængelige hyppigt stillede spørgsmål for at gøre det lettere for dig.
 

ET OVERBLIK

Hvor lille er insulinpumpen?

MiniMed® 640G-insulinpumpe 3,0 ml
Måler ca. 5,3 (bredde) x 9,6 (længde) x 2,5 (dybde) cm.

MiniMed® Veo™ 5-serien (554)
På størrelse med en mobiltelefon og måler kun 5,1 x 7,6 x 2 cm.

MiniMed® Veo™ 7-serien (754) 
Måler 5,1 x 9,1 x 2 cm.

Hvor lidt vejer insulinpumpen?

MiniMed® 640G-insulinpumpe 3,0 ml
Vejer kun 102 gram inklusive batteri.

MiniMed® Veo™ 5-seriens insulinpumpe
Vejer kun 95 gram inklusive batteri.

MiniMed® Veo™ 7-seriens insulinpumpe
Vejer kun 102 gram inklusive batteri.

BRUG

Hvilken type batterier anbefaler I, at jeg bruger?

MiniMed® 640G-insulinpumpe
 • Den bruger et nyt AA (1,5 V) batteri.
 • Brug et nyt AA-litiumbatteri for at opnå det bedste resultat.
 • Du kan også anvende et AA-alkalinebatteri eller et fuldt opladet AA NiMH nikkel-metalhydrid genopladeligt batteri i insulinpumpen.
 • Brug ikke brunstensbatterier i din insulinpumpe.
 • Batteriets holdbarhed er typisk 7-14 dage afhængigt af den brugte batteritype.
 • Følgende funktioner kan reducere batteriets holdbarhed:
  • Indstilling af baggrundslys
  • Høj lysstyrke
  • Vibrationsadvarsler
  • Fjernbetjening og fjernmåling
  • Høje basaldoser – "overdrevet" tryk på knapper, bolus og klargøring
  • Hyppige advarsler om "mistet sensorsignal"/"sensorsignal ikke fundet" (sensorfunktion)
MiniMed® Veo™-insulinpumpe
 • AAA-alkalinebatteri
 • Brug et nyt AA-litiumbatteri for at opnå det bedste resultat.
 • Energizer-batterier giver en yderst forudsigelig servicetid fra det øjeblik, hvor du modtager advarslen "lavt batteriniveau", til systemet ikke har mere strøm ("slukket uden strøm"). Det er med til at sikre, at du modtager korrekte batteriadvarsler, når batteriniveauet er lavt.
 • Anvendelsen af andre batterimærker eller -typer kan føre til flere udsving.
 • Et batteri holder typisk i 7-10 dage.
 • Følgende funktioner kan reducere batteriets holdbarhed:
  • Brug af baggrundslys
  • Vibrationsadvarsler
  • Fjernbetjening og fjernmåling
  • Høje basaldoser – "overdrevet" tryk på knapper, bolus og klargøring
  • Hyppige advarsler om "mistet sensorsignal"/"sensorsignal ikke fundet" (sensorfunktion)

LAV GLUKOSE- OG FORUDSIGENDE AFBRYDERFUNKTIONER

Hvordan fungerer afbryderfunktionen ved lav glukose på MiniMed® 640G- og MiniMed® Veo™-insulinpumperne?

Afbryderfunktionen ved lav glukose er en funktion til kontinuerlig glukosemonitorering (CGM), der hjælper folk, der er bange for eller ikke er bevidste om hypoglykæmi. Hvis denne funktion er aktiveret, stopper insulinpumpen automatisk insulintilførslen i 2 timer, hvis blodsukkerniveauet når en forudindstillet grænse, og samtidigt genoptages tilførslen af basalinsulin automatisk med den forudindstillede dosis. Alle andre sensorfunktioner forbliver aktiveret under insulinafbrydelsen.

Hvad skal jeg gøre, hvis afbryderfunktionen ved lav glukose aktiveres på MiniMed® 640G- og MiniMed® Veo™-insulinpumperne?

Hvis du IKKE reagerer på alarmen, stopper insulinpumpen insulintilførslen og udsender en sirenelyd. Samtidigt vises meddelelsen "Jeg har diabetes. Skaf lægehjælp.". Insulinpumpen stopper insulintilførslen i 2 timer. Efter 2 timer genoptager insulinpumpen tilførslen af basalinsulin. Hvis blodsukkeret stadig er lavt 4 timer efter, at basaltilførslen blev genoptaget, stoppes insulintilførslen igen.  

Hvis du REAGERER på alarmen, kan du enten stoppe eller genoptage tilførslen af basalinsulin. Hvis du genoptager basaltilførslen, fortsætter insulinpumpen med at tilføre insulin. Hvis du vælger at stoppe tilførslen, stopper insulinpumpen insulintilførslen som beskrevet ovenfor. Når afbryderfunktionen ved lav glukose udløses, udsender insulinpumpen en sirenelyd for at sikre, at alarmen høres og tages alvorligt.

Hvorfor stoppes insulintilførslen i 2 timer og genoptages i 4 timer på MiniMed® 640G- og MiniMed® Veo™-insulinpumperne?

Perioden på to timer er baseret på klinisk forskning, og dette tidsrum giver blodsukkeret mulighed for at vende tilbage til det normale niveau. Perioden på 4 timer til genoptagelse af insulintilførslen efter afbrydelsen reducerer risikoen for tilbagevendende hypoglykæmi.  
 

Hvad er SmartGuard® på MiniMed® 640G-insulinpumpen?

SmartGuard® er en ny afbryderfunktion ved lav glukose, der er udviklet til at hjælpe folk, der er bange for eller ikke er bevidste om hypoglykæmi. Den kan stoppe insulintilførslen ved den lave eller før den lave grænse og genoptager automatisk tilførslen. Hvis SmartGuard®-funktionen 'Stop før lav' er aktiveret, kan insulinpumpen automatisk stoppe insulintilførslen i op til 2 timer, hvis det forudsiges, at sensorglukoseniveauet når en forudindstillet grænse, og samtidigt kan den genoptage tilførslen af basalinsulin automatisk med den forudindstillede dosis. Alle andre sensorfunktioner forbliver aktiveret under insulinafbrydelsen.

På MiniMed® 640G insulinpumpen, hvad er forskellen mellem Stop før lav, Advarsel før lav, Stop ved lav og Advarsel ved lav?

Funktionerne ved lav glukose giver dig mulighed for at indstille din insulinpumpe til at advare, stoppe insulintilførslen eller advare og stoppe insulintilførslen, hvis du enten nærmer dig din lave sensorglukosegrænse eller har nået din lave sensorglukosegrænse.

Følgende tabel beskriver advarselsindstillingerne for lav glukose.

Navn på lav-indstilling Sådan virker den
Stop før lav

Din insulinpumpe stopper insulintilførslen midlertidigt, hvis det forventes, at din sensorglukosemåling vil nå 1,1 mmol/L over den lave grænse inden for 30 minutter.

Hvis du slår afbrydelse før lav grænse til, aktiverer det automatisk advarslen om lav grænse.

Når du bruger afbrydelse før lav grænse, stoppes insulintilførslen ikke, medmindre du er mindst 3,9 mmol/L over din lave grænse.

Advarsel før lav Dit system advarer dig, hver gang det forventes, at din sensorglukosemåling vil nå den lave grænse inden for 30 minutter. Advarslen før den lave grænse kan anvendes, uanset om afbrydelse før lav grænse er slået til eller fra.
Stop ved lav Din insulinpumpe stopper insulintilførslen midlertidigt, hvis din sensorglukosemåling når eller falder under din lave grænse.
Advarsel ved lav Dit system advarer dig, når din sensorglukosemåling når eller falder under din lave grænse.

Når din insulinpumpe stopper insulintilførslen på grund af 'Stop før lav', vises meddelelsen 'Sensorglukose nærmer sig lav grænse. Tjek blodsukker.' på din startskærm.

Hvis du IKKE reagerer på alarmen, vil insulinpumpen stoppe insulintilførslen og udsende en sirenelyd. Samtidigt vises meddelelsen "Jeg har diabetes. Skaf lægehjælp". Insulinpumpens basaldosis genoptages på tre måder:

 1. Ved at du manuelt genstarter basaldosen
 2. Basaldosen genoptages automatisk på baggrund af følgende:
  • Insulinpumpen har været stoppet i mindst 30 minutter OG
  • sensorglukosen er mindst 1,1 mmol/L over den lave grænse OG
  • sensorglukosen forudsiges at ligge mere end 2,2 mmol/L over den lave grænse inden for de næste 30 minutter
 3. Når insulintilførslen har været afbrudt i 2 timer

Hvis du REAGERER på alarmen, kan du enten stoppe eller genoptage tilførslen af basalinsulin. Hvis du genoptager basaltilførslen, fortsætter din insulinpumpe med at tilføre insulin. Hvis du vælger at stoppe tilførslen, stopper insulinpumpen tilførslen af insulin.

INDSTILLING AF ALARMER

Hvordan kan jeg ændre eller indstille grænserne for mine glukosealarmer?

Alarmerne for høj og lav glukose skal indstilles med en forskel på mindst 0,6 mmol/L.

Hvis du indstiller din grænse for høj glukose til 10 mmol/L, kan du ikke indstille din grænse for lav glukose til et tal over 9,4 mmol/L.

Og omvendt, hvis du indstiller din grænse for lav glukose til 2,8 mmol/L, kan du ikke indstille din grænse for høj glukose til et tal under 3,4 mmol/L.

Aflæsning af din MiniMed® Veo™-insulinpumpe

Hvad viser tendenspilene?

Én pil, der vender enten op eller ned, viser, at glukoseaflæsningerne er steget/faldet med 0,056-0,111 mmol/L pr. minut.

To pile, der vender enten op eller ned, viser, at glukoseaflæsningerne er steget/faldet med 0,111-0,167 mmol/L pr. minut.

Tre pile, der vender enten op eller ned, viser, at glukoseaflæsningerne er steget/faldet med 0,167 mmol/L pr. minut eller mere.

Tendenspilene kan bruges til at hjælpe en patient med at identificere perioder, hvor blodsukkerniveauet stiger/falder hurtigt, for at kunne undgå alvorlige situationer.

Aflæsning af din MiniMed® 640G-insulinpumpe

Hvad viser tendenspilene?

Én pil, der vender enten op eller ned, viser, at glukoseaflæsningerne er steget/faldet med 0,056 mmol/L pr. minut eller mere end 1,1-2,2 mmol/L inden for de seneste 20 minutter.

To pile, der peger enten op eller ned, viser, at glukoseaflæsningerne er steget/faldet med mere end 0,111 mmol/L pr. minut eller mere end inden for de seneste 20 minutter.

Tre pile, der peger enten op eller ned, viser, at glukoseaflæsningerne er steget/faldet med mere end 0,167 mmol/L pr. minut eller mere end inden for de seneste 20 minutter.

Tendenspilene kan bruges til at hjælpe en patient med at identificere perioder, hvor blodsukkerniveauet stiger/falder hurtigt, for at kunne undgå alvorlige situationer.

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.