Kundeservice

Support til kontinuerlige glukosemonitorering og sensorer

GENERELT

Hvad er en glukosesensor?

En glukosesensor er en meget lille elektrode, der måler dit blodsukkerniveau. Den er placeret under huden i din interstitielvæske, hvor cellerne henter ilt og næringsstoffer, herunder glukose. Det er nemt at indsætte glukosesensorerne ved hjælp af en automatisk indsætningsenhed; som ved mange andre infusionssæt anvendes en nål til at indføre glukosesensoren. Herefter fjernes nålen og efterlader den lille, fleksible elektrode lige under huden. Glukosesensoren forbindes herefter enten til en transmitter, så aflæsningerne kan overføres til din insulinpumpe eller måler, eller de kan registreres til download til et softwareprogram ved udtagning.

Skal jeg stadig foretage fingerpriktest, hvis jeg bruger glukosesensorer?

Anvendelse af glukosesensorer erstatter ikke behovet for fingerpriktest. Du skal stadig anvende din blodsukkermåler til at bekræfte en aflæsning fra den kontinuerlige glukosemonitorering (CGM) inden behandling eller til kalibrering af CGM-systemet

BRUG

Hvor ligger den højeste og laveste grænse for glukosealarmer, som jeg kan indstille?

Grænserne for den høje alarm kan indstilles helt op til 22,2 mmol/L, mens den laveste grænse for den lave alarm kan indstilles helt ned til 2,2 mmol/L.

Grænserne for høj og lav kan indstilles individuelt af brugeren. Du bør tale med din behandler om dine personlige grænser og advarselsindstillinger.

larmerne for høj og lav glukose skal indstilles med en forskel på mindst 0,6 mmol/L.

Hvis du indstiller din grænse for høj glukose til 10 mmol/L, kan du ikke indstille din grænse for lav glukose til et tal over 9,4 mmol/L. Omvendt kan du ikke indstille din grænse for høj glukose til et tal lavere end 3,4 mmol/L, hvis du indstiller din grænse for lav glukose til 2,8 mmol/L.

Hvor lang tid holder glukosesensorer? Udløber de?

Hver glukosesensor kan bæres i op til 6 dage ad gangen. Glukosesensorer udløber efter 6 måneder fra produktionsdatoen. Udløbsdatoen står uden på kassen med glukosesensoren og på hver enkelt glukosesensorpakke

Hvilken type batterier anvender transmitteren?

Transmitteren har et indbygget batteri, som kan genoplades ved hjælp af den medfølgende oplader, men det kan ikke udskiftes. Eftersom den har et indbygget batteri, skal transmitteren bortskaffes eller genbruges i henhold til lokale regler og retningslinjer.

Hvad er levetiden for en transmitter?

Hvis den bruges hele tiden, har transmitteren en levetid på ca. 12 måneder.

Skal mine glukosesensorer opbevares i køleskabet?

TemperaturVores seneste glukosesensorer behøver ikke at opbevares i køleskab. Ny generation Enlite® -glukosesensorer kan opbevares ved temperaturer mellem 2 ˚C og 30 ˚C og behøver ikke at blive kølet ned. For at identificere disse glukosesensorer skal du se efter temperaturdiagrammet uden på hver enkelt glukosesensorpakke eller på indersiden af kassen med glukosesensoren.

Vores glukosesensorer er blevet grundigt afprøvet til at kunne modstå ekstremt varme og kolde forsendelsesbetingelser i forsendelsesbokse, der ikke er kølebokse. Glukosesensorer må ikke fryses ned.

Hvis du alligevel vælger at opbevare dine sensorer i køleskabet, bør du lade sensoren varme op til stuetemperatur i ca. 15 minutter, inden du bruger den.

Hvor skal jeg placere glukosesensoren?

Hvor du bærer glukosesensoren afhænger af tøj, komfort, individuelle præferencer samt erfaring. Du bør undgå nyligt anvendte indføringssteder. Mange mennesker vælger området omkring maven, mens andre foretrækker en placering øverst på ballen, da risikoen for stød og irritation fra tøj og linninger her er mindre.

Se brugervejledningen til Ny generation Enlite® for anbefalede indføringssteder til opnåelse af pålidelig præcision.

Hvordan ved jeg, at batteriniveauet i min transmitter er lavt? - MiniMed® Veo™

Når transmitteren identificerer, at batteriniveauet er lavt, informerer den insulinpumpen eller måleren. Den vil vise meddelelsen "LAV TRANSMTR". Fra den første meddelelse "LAV TRANSMTR" om lavt batteriniveau kan transmitteren bruges kontinuerligt i ca. 5 dage, inden batteriet er helt afladet. Herefter modtager du meddelelsen "DEFEKT TRANSMTR", når transmitterbatteriet er helt afladet.

Hvordan ved jeg, at batteriniveauet i min transmitter er lavt? - MiniMed® 640G

Når transmitteren identificerer, at batteriniveauet er lavt, informerer den insulinpumpen eller måleren. Insulinpumpen vil vise meddelelsen "Lavt batteriniveau i transmitter". Batteriet i transmitteren skal genoplades inden for 24 timer. Genoplad din transmitter så hurtigt som muligt.
Du kan få mere information i afsnittet Advarsler og alarmer.

Hvilken afstand må der være mellem transmitteren og insulinpumpen?

Transmitteren og insulinpumpen må højst være ca. 2 meter fra hinanden for at kunne overføre information trådløst.

Hvad sker der, hvis transmitteren og insulinpumpen er for langt fra hinanden? - MiniMed® Veo™

IHvis transmitteren og insulinpumpen er for langt fra hinanden (mere end 2 meter), lyder en advarsel, og en af meddelelserne "SVAGT SIGNAL" eller "MISTET SENSOR" vises på skærmen. MiniMed® REAL-Time-insulinpumpen og systemet til kontinuerlig glukosemåling (CGM) giver brugeren mulighed for at indstille den tidsperiode, som insulinpumpen venter, inden den advarer dig om mislykket modtagelse af CGM-data fra transmitteren til insulinpumpen. Denne forsinkelse kan indstilles til mellem 5 og 40 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

Transmitteren har en hukommelse på 40 minutter, så hvis transmitteren og insulinpumpen er for langt fra hinanden i mere end 40 minutter, vil der opstå nogle "datahuller" i rapporterne, fordi der mangler information i denne tidsperiode.

Hvad sker der, hvis transmitteren og insulinpumpen er for langt fra hinanden? - MiniMed® 640G

Hvis transmitteren og insulinpumpen er for langt fra hinanden (mere end 2 meter), lyder en advarsel, og en af meddelelserne "MISTET SENSORSIGNAL" eller "SENSORSIGNAL IKKE FUNDET" vises på skærmen.

Transmitteren har en hukommelse på 10 timer, så hvis transmitteren og insulinpumpen er for langt fra hinanden i mere end 10 timer, vil der opstå nogle "datahuller" i rapporterne, fordi der mangler information i denne tidsperiode.

Er radiofrekvensen fra min MiniLink®-transmitter på nogen måde skadelig for mig?

MiniLink®-transmitteren bruger ca. 1.000 gange mindre radiofrekvensenergi (RF) end en mobiltelefon. Når du snakker i din mobiltelefon, modtager du en konstant strøm af RF-transmission. I modsætning hertil udsender vores transmitter kun meget små "transmissionsudbrud", der ikke er skadelige.  
 

Er radiofrekvensen fra min Guardian® 2 Link på nogen måde skadelig for mig?

Guardian® 2 Link-transmitteren bruger ca. 1.000 gange mindre radiofrekvensenergi (RF) end en mobiltelefon. Når du snakker i din mobiltelefon, modtager du en konstant strøm af RF-transmission. I modsætning hertil udsender vores transmitter kun meget små "transmissionsudbrud". Som ikke er skadelige.
 

Hvordan slukker man for transmissionen fra MiniLink®-transmitteren til insulinpumpen?

Transmitteren begynder at transmittere data, så snart den forbindes til glukosesensoren. Den transmitterer også data, når CGM-måleren på insulinpumpen er deaktiveret. Derfor skal du afbryde glukosesensoren fra transmitteren. Glukosesensoren må gerne stadig være sat i.
 

Hvordan slukker man for transmissionen fra Guardian® 2 Link til insulinpumpen?

Guardian® 2 Link begynder at transmittere data, så snart den forbindes til glukosesensoren. Transmitteren transmitterer også data, når CGM-måleren på insulinpumpen er deaktiveret. Derfor skal du afbryde glukosesensoren fra transmitteren. Glukosesensoren må gerne stadig være sat i.
 

KALIBRERING

Hvorfor skal jeg kalibrere?

Kalibreringen af dit system er som at indstille klokkeslættet på dit ur og justere indstillingen af og til for at sikre, at den stadig viser det korrekte klokkeslæt. For at aktivere en glukosesensor skal du registrere en målingsaflæsning for at give systemet et udgangspunkt. Du skal derefter registrere mindst 2 målingsaflæsninger pr. dag hver 12. time. Herved tilpasses glukosesensoren til måleren, således at CGM-aflæsningerne gengiver dit blodsukkerniveau korrekt.
 

Hvor tit skal jeg kalibrere MiniMed® Veo™-insulinpumpen?

Kalibreringen er kun nødvendig, når du anvender CGM-funktionen på din insulinpumpe. MiniMed® Veo™-systemet skal kalibreres mindst to gange om dagen (hver 12. time) ved at registrere værdien fra en fingerpriktest i insulinpumpen. For at opnå de bedste resultater er det dog bedre at kalibrere 3-4 gange om dagen med jævne mellemrum og i perioder, hvor blodsukkerniveauet ikke ændres radikalt. Dette muliggør mere præcise blodsukkerregistreringer på alle niveauer.
 

Hvor tit skal jeg kalibrere MiniMed® 640G-insulinpumpen?

Kalibrering er kun nødvendig, når du anvender CGM-funktionen på din insulinpumpe. MiniMed 640G-insulinpumpen skal kalibreres mindst to gange om dagen (hver 12. time) ved at registrere værdien fra en fingerspidstest i insulinpumpen. Følg disse retningslinjer for at få de bedste kalibreringsresultater:

 • Fordel dine kalibreringer ud over dagen. Du optimerer din sensors præcision ved at kalibrere 3-4 gange om dagen.
 • Selv om du kan kalibrere når som helst under enhver ændringstakt, kan kalibrering med to eller tre pile midlertidigt forringe præcisionen indtil næste kalibrering.
 • Indtast din blodsukkermålers resultat i pumpen straks efter at have målt dit blodsukker.
 • Målinger af blodsukkeret med blodsukkermåleren gælder kun i 12 minutter; vent ikke med at indtaste dem til senere.
 • Brug altid rene, tørre fingre, når du måler dit blodsukkerniveau.
 • Brug kun dine fingerspidser, når der tages blodprøver til kalibrering.
 • Hvis dine målinger med blodsukkermåleren afviger væsentligt fra din sensors målinger af blodsukkeret, skal du vaske dine hænder og kalibrere igen.

Hvornår skal jeg kalibrere MiniMed® Veo™-insulinpumpen?

Det er bedst at kalibrere, når dit blodsukker ikke ændrer sig hurtigt. Vi anbefaler, at du kalibrerer i henhold til et fast skema, for eksempel når du vågner, forud for et måltid eller før din aftensnack. Prøv at finde et tidspunkt i løbet af dagen, hvor dit blodsukker er stabilt, da det er vigtigt at kalibrere, når blodsukkerværdierne ikke ændrer sig hurtigt. For eksempel er blodsukkeret mere stabilt før et måltid. Du skal således ikke kalibrere efter et måltid, da blodsukkeret sandsynligvis vil ændre sig hurtigt for at justere sig i forhold til den mad, der skal fordøjes.
 

Hvornår skal jeg kalibrere MiniMed® 640G-insulinpumpen?

Følgende tabel viser, hvornår du bør kalibrere din sensor.

Hvornår: Sådan skal du gøre
To timer efter at have taget en ny sensor i brug.

Foretag din første sensorkalibrering.

To timer efter at have startet din nye sensor op, sender din insulinpumpe en "Kalibrer nu"-advarsel. Din første sensorglukosemåling vises ca. 10-15 minutter efter din kalibrering.

Seks timer efter din første kalibrering.

Foretag din anden sensorkalibrering.

Seks timer efter at have foretaget den første kalibrering, vises en "Kalibrer nu"-advarsel, og din insulinpumpe stopper med at beregne dine sensorglukoseværdier. Når du modtager en "Kalibrer nu"-advarsel, går der ca. 15 minutter efter kalibreringen, før du begynder at modtage sensorglukoseværdier igen.

Tolv timer efter din anden kalibrering, og derefter mindst hver 12. time. Når du har foretaget den anden kalibrering, skal du foretage en kalibrering mindst hver 12. time. Hvis der går mere end 12 timer mellem dine kalibreringer, vises en ny "Kalibrer nu"-advarsel. Der går ca. 15 minutter efter kalibreringen, før du begynder at modtage sensorglukoseværdier igen.

Følg disse retningslinjer for at opnå det bedste kalibreringsresultat:

 • Fordel kalibreringerne ud over hele dagen. For at optimere sensornøjagtigheden skal du kalibrere 3-4 gange om dagen.
 • Selvom du kan kalibrere når som helst i løbet af en hvilken som helst ændringshastighed, kan kalibrering ved to nedadgående pile forårsage et midlertidigt fald i nøjagtigheden indtil næste kalibrering.
 • Indtast din blodsukkermåleraflæsning i insulinpumpen straks efter at have målt dit blodsukker.
 • Din blodsukkermåleraflæsning gælder kun i 12 minutter, så du skal ikke vente med at indtaste den til senere.
 • Hav altid rene og tørre fingre, når du måler dit blodsukkerniveau.
 • Brug kun dine fingerspidser til blodprøver til kalibrering.
 • Hvis dine blodsukkermåleraflæsninger afviger meget fra dine sensorglukoseaflæsninger, skal du vaske dine hænder og kalibrere igen.
   

CGM-målingerne stemmer ikke overens med mine aflæsninger fra måleren. Er det noget at være bekymret over?

Blodsukkermålere foretager glukosemålinger fra plasmablod, mens sensorer foretager målinger fra interstitielvæsken. For det meste passerer glukosen først igennem dit blod og dernæst din interstitielvæske. På grund af glukosens bevægelse vil din blodsukkermåleraflæsninger og sensorglukoseaflæsninger næsten aldrig være helt ens. Det er helt normalt.

Når du anvender dine teknologiske hjælpemidler, skal du derfor fokusere på tendenser og mønstre i stedet for enkelte værdier.

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.