Kundeservice

CareLink Assist

Vigtig forhåndsinformation om lanceringen af en fjernbetjent session gennem GoToAssist.

Må jeg bede om dit samtykke til at få adgang til din computer over internettet i forbindelse med fejlfinding?
 
Adgangen bruges til at vurdere tilstanden af computerens programmer og indstillinger og til at finde en løsning for det eller de problemer, du har med Medtronic softwareprogram, som vi har diskuteret. Vi kan køre programmer, om konfigurere indstillinger, og installere / afinstallere software for at løse eventuelle problemer, som vi støder på.
 
Vi kan ikke se, få adgang til eller ændre noget, der ikke er relateret til Medtronic software, og du kan afslutte denne fjernbetjente adgang til enhver tid, hvis du ønsker det.
 
Før vi begynder, skal du lukke for alle programmer og dokumenter, der indeholder private eller personlige oplysninger.

GoToAssist

Den fjernbetjente session begynder, når du accepterer vilkårene og klikker på ”OK” knappen.

Skriv venligst sessionsnummeret, som du vil få oplyst af vores medarbejder i Produktsupport, i ruden nedenfor og klik ”OK”.


 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.