Insulinpumpebehandling

Hvad er insulinpumpebehandling?

Gennem følgende enkle spørgsmål og dertilhørende svar vil De få en forståelse for, hvad en insulinpumpe er, og hvordan insulinpumpebehandling fungerer, som hjælp til at holde Deres blodsukker under kontrol, samtidig med at De bevarer Deres livsstil.

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Fordele ved insulinpumpebehandling

Hvad er en insulinpumpe, og hvordan fungerer den?

En insulinpumpe er en lille elektronisk enhed omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som nemt kan bæres på et bælte, i en lomme eller endda fastgøres til en bh, og derved blive næsten usynlig for andre og muliggøre en meget diskret behandling.

Insulinpumpen kan hjælpe Dem til nærmere at efterligne den måde en sund bugspytkirtel virker på: Gennem en kontinuerlig subkutan insulininfusion (SDII) erstatter insulinpumpen behovet for hyppige injektioner ved at give nøjagtige doser af hurtigtvirkende insulin 24 timer i døgnet for at matche Deres krops behov nøje.


 • Basaldosis: En programmeret insulindosis sammensat af små mængder insulin, som indgives kontinuerligt, efterligner bugspytkirtlens basale insulinproduktion for normale kropsfunktioner (næringsmidler ikke inklusive).

  Den programmerede dosis bestemmes af Deres læge eller sygeplejerske baseret på Deres eget personlige behov. Denne basaldosisindgivelse kan også skræddersys i overensstemmelse med Deres specifikke daglige behov. Den kan for eksempel stilles i bero / nedsættes i et bestemt tidsrum, hvilket ikke er muligt med basal insulininjektion.

 • Bolusdosis: Der kan indgives yderligere insulin "efter behov" afpasset efter den kost, De vil spise, eller for at korrigere et højt blodsukker. Insulinpumper har bolusberegnere, som hjælper Dem med at beregne Deres bolusmængde baseret på indstillinger, der er forudbestemt af Deres læge eller sygeplejerske og igen baseret på Deres særlige behov.

Hvad er fordelene ved insulinpumpebehandling, og hvordan kan den hjælpe Dem til at opnå en bedre blodsukkerkontrol?

Insulinpumpebehandling tilbyder flere kliniske fordele frem for injektionsbehandling flere gange dagligt, som for eksempel1,2:

 • bedre HbA1c-kontrol
 • færre hypoglæmiske tilfælde
 • reduktion af glykæmiske udsving

Det kan hjælpe med bedre at styre behovet for justering af insulindosis, især ved måltider og om natten, og dermed opnår bedre glukosekontrol.

MiniMed® 640G-insulinpumpen kan også give Dem følgende fordele på grund af muligheden for at justere insulinindgivelsen:

 • Lettere dosering: Beregning af insulinbehov kan være en kompleks opgave med mange forskellige aspekter, der skal tages i betragtning. I MiniMed® 640G-insulinpumpen hjælper den indbyggede Bolus Wizard®-funktion med at sikre nøjagtig dosering ved at tage evt. insulin, der allerede er i kroppen, de aktuelle blodsukkerniveauer, kulhydratindtagelse og personlige insulinindstillinger i betragtning ved beregning af den korrekte dosis.
 • Større fleksibilitet: MiniMed® 640G-insulinpumpen kan øjeblikkeligt justeres, så der tages højde for motion, under sygdom eller for at indgive små boluser til at dække måltider og snacks. Dette kan let gøres med et enkelt tryk på en knap. Der er endda en foreløbig basaldosis-mulighed, som reducerer eller øger den basale insulindosis proportionalt, en mulighed, der for eksempel kan anvendes under motion eller sygdom.
 • Mere bekvem: MiniMed® 640G har et ekstra bekvemt trådløst tilsluttet blodsukkerapparat. Dette apparat sender automatisk blodsukkerværdier til pumpen, som tillader mere nøjagtige Bolus Wizard®-beregninger og diskret indgivelse af insulinboluser.

Insulinpumpebehandling som et system: Hvordan kommer insulinen ind i kroppen?

Insulinpumpen (1) har et rum, der indeholder en sprøjte (2) som er fyldt med insulin. Fra pumpesprøjten indgives insulin i kroppen gennem et infusionssæt (3). Infusionssættet indsættes i din krop ved hjælp af infusionssættets indstikskyder (4). Infusionssættet infunderer gennem en lillebitte fleksibel slange, der kaldes en kanyle, som sidder lige under huden. Infusionssættet er forbundet med sprøjten via en lille slange, og De kan nemt slutte den til og fra kroppen, når som helst De ønsker det. Dette kan være nyttigt, hvis De f.eks. vil svømme, tage brusebad eller dyrke sport.

 


Komponenter i insulinpumpebehandlingssystemet

Alle MiniMed® infusionssæt og sprøjter er beregnet til at fungere som et system sammen med insulinpumpen, idet de har en unik grænseflade, som er designet til at give en mere sikker tilslutning end en standardtilslutning. Kernedelen af dette system er MiniMed® Tilslutningen, patenteret*, som er unik og findes på alle infusionssæt.

Insulinpumpe

En lille elektronisk medicinsk enhed, der har:

- Knapper til at programmere Deres insulin og navigere gennem menuen
- LCD-farveskærm
- Batterirum til 1 AA-batteri
- Sprøjterum                                                                                                                                    

Sprøjte

En sprøjte der indeholder insulinen, som er låst fast i insulinpumpen. MiniMed®-sprøjterne leveres udstyret med en Transfer Guard (blåt stykke øverst, som fjernes, inden sprøjten indsættes i pumpen), som hjælper med at trække insulinen op af insulinampullen eller pennen og ind i sprøjten. En sprøjte kan rumme op til 300 enheder insulin, og den udskiftes hver anden til tredje dag, når De udskifter infusionssættet. MiniMed®-sprøjterne er udformet, så fyldning bliver en bekvem proces.

Infusionssæt

Et infusionssæt omfatter en tynd slange, der fører fra sprøjten til infusionsstedet på Deres krop. Kanylen indsættes med en lille nål, som fjernes, når kanylen er på plads. Den fører ind i steder (områder) i Deres krop, der er lignende dem, hvor De giver insulininjektioner. Infusionssættet  udskiftes hver anden til tredje dag. MiniMed®-infusionssæt fås med det bredest mulige udvalg af funktioner (kanyletype, -længde og -hældning), så De kan vælge det rigtige infusionssæt for Deres komfort og beskyttelse.

Indstikskyder til infusionssæt

De placerer et infusionssæt i indstikskyderen, og med et enkelt tryk på en knap indsættes infusionssættet hurtigt og nemt ind - en så godt som smertefri procedure.

Er insulinpumpen det rigtige for Dem?

Mange med T1-diabetes kan drage fordel af en insulinpumpe uden selv at vide det. Hvis man oplever en eller flere af følgende, vil man normalt kunne opnå bedre kontrol med en insulinpumpe:

 • Kanyleangst
 • Vanskeligheder ved at styre højt og lavt blodsukker
 • Angst for hypoglykæmi, især om natten
 • HbA1c uden for målområdet
 • Nedsat årvågenhed over for hypoglykæmi
 • Bekymring for senkomplikationer
 • Ønske om større fleksibilitet i dagligdagen

Tal med Deres læge om insulinpumpebehandling og om, hvorvidt det er det rigtige for Dem.

REFERENCER

 • 1 J. C. Pickup and A. J. Sutton Severe hypoglycaemia and glycemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion Diabetic Medicine 2008 :25, 765–774
 • 2 Bergenstal RM1, Tamborlane WV, Ahmann A, Buse JB, Dailey G, Davis SN, Joyce C, Perkins BA, Welsh JB, Willi SM, Wood MA; STAR 3 Study Group. Sensor-augmented pump therapy for A1C reduction (STAR 3) study: results from the 6-month continuation phase. Diabetes Care. 2011 Nov;34(11):2403-5. doi: 10.2337/dc11-1248. Epub 2011 Sep 20.
 • * Ly T.T, Nicholas J.A., Retterath A. et al. Reduction of Severe Hypoglycemia with Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension in Patients with Type 1 Diabetes [abstract]. Diabetes 2013; 62 (supplement 1): 228-OR

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.