Håndtering af hypoglykæmi

Reduktion i antallet af hypoglykæmier

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • The challenge of keeping HbA1c low without increasing the risk of hypos

HbA1c: Et vigtigt mål for, hvor effektivt diabetes kan styres, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2-3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Undersøgelsen DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) bekræfter, at man ved at sænke HbA1c med blot 1 % kan mindske risikoen for at udvikle mikrovaskulære komplikationer med op til 40 %.* HbA1c bør måles hver 3. måned med det formål at holde det under 7 % (53 mmol/L) eller inden for det målområde, din læge har fastsat.*

Normale blodsukkerværdier ligger mellem 4,0 og 7,8 mmol/L, og du bør måske overveje at prøve at nå disse mål i dit daglige liv med selvmonitorering af blodsukkerniveauet (SMBG) ved hjælp af et blodsukkerapparat.*

Hvad skal jeg sige? Nu, hvor jeg har insulinpumpen, er det ikke længere diabetes, der kontrollerer mig, men mig, der har kontrol over den.

- TERESA

Mange mennesker synes, det er en udfordring at holde HbA1c lavt inden for målområdet uden at øge risikoen for hypoglykæmi. Behandling med insulinpumpe gør det muligt at justere insulinbehovet øjeblikkeligt.

Det er derfor vigtigt at opnå god blodsukkerkontrol. Nogle af de bedste måder at gøre dette på, mens du samtidigt reducerer episoder med hypoglykæmi, er:

  • At dosere insulin mere jævnligt i mindre mængder*
  • At afbalancere blodsukkerniveauet før og efter motion
  • At justere insulindosen, så den stemmer overens med kulhydratindholdet i måltiderne
  • At justere insulindosering efter de daglige aktiviteter
  • At vide hvornår og hvordan du skal justere behandlingen ved at monitorere blodsukkerniveauet hele dagen

Det kan være en udfordring at nå og holde HbA1c-målet, samtidig med at man minimerer risikoen for hypoglykæmi. Insulinpumpebehandling gør det muligt at foretage justeringer af den insulin, der er nødvendig for at opfylde kroppens behov.

Hvad kan en person, der lever med type 1-diabetes, ellers gøre for at reducere hypoglykæmi?

REFERENCER

  • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.