Håndtering af hypoglykæmi

Sådan mindskes antallet af hypoglykæmier med en insulinpumpe

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Sådan kan en insulinpumpe hjælpe med at reducere risikoen for hypoglykæmi

For at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at holde blodsukkerniveauet under bedre kontrol,bruger mange mennesker med type 1-diabetes en insulinpumpe.

En insulinpumpe er et lille apparat, ogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i enlommeeller sågar fastgjort på en BH.

Insulinpumpen kan hjælpe dig og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppenved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten.

Den kan være med til at styre behovet for justering af insulindoserne bedre, især efter måltider og i løbet af natten, og kan på den måde hjælpe med at opnå bedre blodsukkerkontrol.

I stedet for hyppige injektioner kræver insulinpumpebehandling ikke andet end en udskiftning af infusionssættet hver 2. eller 3. dag.

Efter hun begyndte at bruge en insulinpumpe, blev Laras blodsukkerniveau stabilt, og hun oplevede mindre hypoglykæmi. For mig betød det færre bekymringer og bedre livskvalitet.

- ANDREA

Hvordan hjælper MiniMed® 640G-insulinpumpen med at kontrollere blodsukkerniveauet?

MiniMed® 640G-insulinpumpen muliggør bedre blodsukkerkontrol takket være dens evne til at justere insulintilførslen desuden mindsker risikoen for hyper- og hypoglykæmi. Ved insulinpumpebehandling kan brugeren få glæde af:

 • Nemmere dosering
  Det kan være en kompliceret opgave at beregne insulinbehov, da mange forskellige forhold skal tages i betragtning. I MiniMed 640G-insulinpumpen er den indbyggede funktion Bolus Wizard® med til at sikre en mere nøjagtig doseringidet den tager højde for den insulin, der allerede befinder sig i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger.
 • Færre injektioner
  Præcise mængder hurtigtvirkende insulin tilføres hele døgnet af infusionssættet, som let tages af og udskiftes hver 2. eller 3. dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan justeres øjeblikkeligt med henblik på motion, under sygdom eller til at tilføre små bolusdoser til dækning af mellemmåltider. Det gøres let ved tryk på en knap og uden behov for endnu en injektion. Der er også mulighed for en midlertidig basaldosis, som giver en proportionel reduktion af den basale insulindosis. Denne mulighed kan eksempelvis bruges under motion..
 • Større brugervenlighed
  MiniMed 640G-insulinpumpen tilbyder ekstra brugervenlighed i form af en trådløst forbundet blodsukkerapparat.Apparatet sender automatisk blodsukkerværdier til insulinpumpen, hvilket giver mere nøjagtige Bolus Wizard-beregninger. Den lagrer også disse oplysninger i en digital dagbog sammen med dine insulindoser.

Sådan kan MiniMed® 640G-insulinpumpen hjælpe i det daglige

Kliniske undersøgelser* bekræfter, at type 1-patienter i alle aldre, der skifter fra adskillige daglige injektioner (MDI) til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling. MiniMed 640G-insulinpumpen kan være med til at opretholde målniveauet og reducere forekomsten af hypoglykæmi.* Nem håndtering af dine insulinbehov giver mulighed for en mere fleksibel livsstil.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og mad

Mad spiller en central rolle i diabetesstyring. Hvis du bruger hyppige injektioner, kan det være sværere at styre forsinkede måltider, måltider, du er sprunget over, eller varierende kost. Med MiniMed 640G-insulinpumpen kan det blive lettere at skabe balance mellem insulinbehov og mad,de forskellige bolusmuligheder kan eksempelvis anvendes til at skabe overensstemmelse mellem behovet i den enkelte situation og måltidstypen.

Bolus Wizard®-funktionen gør det lettere at beregne den nødvendige mængde insulin, idet den udfører regnestykketpå grundlag af indtag af kulhydrater, blodsukkerniveau, forholdet mellem insulin og kulhydrat og mængden af aktiv insulin i kroppen. Dette er med til at sikre, at du får præcis den mængde insulin, du behøver for at styre dit blodsukkerniveau.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og motion

Regelmæssig motion er vigtig for krop og sind og anbefales af de fleste læger. Motion kan også sænke blodsukkerniveauet. MiniMed 640G-insulinpumpen giver mulighed for at justere basaldosen af insulinefter behov til den givne aktivitet, lige fra en sportskamp til en rolig vandretur, og er med til at mindske risikoen for hypoglykæmi efter motion. Mange sportsudøvere med type 1-diabetes bruger en insulinpumpe for at opnå bedre blodsukkerkontrol.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og natlig hypoglykæmi

De basale behov kan ændre sig i løbet af 24 timer. De langtidsvirkende insulindoser i forbindelse med MDI tager typisk ikke hensyn til disse udsving, og i stedet tilpasses de sædvanligvis efter det gennemsnitlige behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan indstilles til forskellige basaldoser, som passer til det personlige behov time for time. Dette kan hjælpe med at minimere hypoglykæmi, specielt i løbet af natten når man sover.

 

MiniMed 640G-insulinpumpen og øget bevidsthed om hypoglykæmi

Personer, der har levet med diabetes i mange år, kan miste evnen til at fornemme forestående tilfælde af hypoglykæmi. Brugen af MiniMed 640G-insulinpumpen kan være med til at forbedre evnen til at mærke hypoglykæmi ved at reducere de milde tilfælde af hypoglykæmi og reducere stigninger i blodsukkerniveauet, både i løbet af dagen og om natten.*

MiniMed 640G-insulinpumpen på en voksen persons krop

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.