Teresas diabeteshistorie

Teresa led af forfærdelige hypoer og mistede til tider også bevidstheden, når de var meget slemme. Læs mere om, hvordan Teresa fik kontrol over sine hypoer ved hjælp af en insulinpumpe.

Historier fra det virkelige liv

Afspil video

Teresas diabeteshistorie

I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012

Da jeg fik diagnosen diabetes, var det meget hårdt. Jeg fik flergangsterapi og havde vedvarende hypoglykæmi. Når det var værst, mistede jeg ligefrem bevidstheden. Det gjorde mig vred, for jeg læste på universitetet, men kunne ikke koncentrere mig. Det var forfærdeligt. Jeg kunne ikke styre min diabetes, så med min læges hjælp og støtte besluttede jeg at prøve en insulinpumpe. Nu har jeg en insulinpumpe og et højt niveau af kontrol. Det har forbedret mit liv, fordi jeg ikke længere får svær hypoglykæmi. Jeg kan helt ærligt sige, at min diabetes ikke længere har kontrollen over mig; jeg har kontrollen over den.

- TERESA

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.