Håndtering af hypoglykæmi

Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for mennesker med type 1-diabetes, især i løbet af natten, når det er sværere at opdage et lavt blodsukkerniveau.

Alle med type 1-diabetes kan uventet opleve at have lavt blodsukker. Et af de overordnede mål med diabetesstyring er at opnå det fastsatte HbA1c-niveau sikkert og uden at øge risikoen for hypoglykæmi.

Læs historierne fra det virkelige liv om andre mennesker med type 1-diabetes, og opdag hvordan de har fundet deres vej til bedre kontrol samt færre tilfælde af hypoglykæmi.

Historier fra det virkelige liv

Håndtering af hypoglykæmi

Marco, I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011

I begyndelsen, da jeg var på MDI, vidste jeg det aldrig, når en episode med hypoglykæmi var på vej. Engang jeg var inde i byen, faldt jeg bare om på fortovet. Jeg kan stadig huske, hvordan folk undgik mig og gik deres vej, sikkert fordi de troede, jeg var fuld. Jeg måtte slæbe mig hjem ved egen hjælp. Jeg havde hørt om mange positive erfaringer med insulinpumpebehandling, så efter en lang periode med episoder af hypoglykæmi spurgte jeg min læge, om jeg måtte prøve det. Nu går jeg med en insulinpumpe hele tiden, og jeg har næsten glemt, hvad hypoglykæmi er.

- MARCO

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.