Mit barn har diabetes

Udfordringer med børn, der har diabetes

FREMHÆVET PÅ SIDEN

 • Overvejelser når dit barn har diabetes

Livet forandres for hele familien, når et barn diagnosticeres med type 1-diabetes. Mange forældre er bekymrede for, hvordan diabetes kommer til at påvirke deres barns liv. Hvordan det kan påvirke deres fremtid. Hvordan de fortsat kan have en normal tilværelse.

Sikkerhed, den primære bekymring

Du ønsker muligvis at sikre, at:

 • de personer, der ledsager dit barn, ved nøjagtigt, hvad de skal gøre i en nødsituation, og har opdaterede kontaktoplysninger (læge, forældre, værger).
 • der er en ansvarlig person, der kan hjælpe dit barn med at kontrollere hans eller hendes blodsukker eller hjælpe med at give en bolusdose (ekstra insulin) ved behov.

Målet for diabetesstyring

Forenklet sagt er målet at holde blodsukkerniveauet under god kontrol, da det kan være med til at sikre et sundt liv her og nu og minimere risikoen for komplikationer i fremtiden. Én måde at sikre sig, at et barns blodsukkerniveau er under god kontrol, er at holde dets HbA1c inden for det målområde, lægen har fastsat.

Måder til at håndtere blodsukkerniveauer

For at holde blodsukkerniveauerne indenfor målområdet og for at reducere risikoen for komplikationer,er det nødvendigt at tilføre præcise insulindoser til kroppen. De forskellige behandlinger kan omfatte:

 • Konventionel behandling
  2 til 3 daglige indsprøjtninger med en blanding af langtidsvirkende og korttidsvirkende insulin.
 • Flergangsterapi (MDI)
  3 eller flere indsprøjtninger dagligt med hurtigtvirkende insulin og 1 til 2 gange dagligt med langtidsvirkende insulin.
 • Insulinpumpe Kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII))
  CSII erstatter behovet for hyppige indsprøjtninger ved at tilføre hurtigtvirkende insulin til kroppen døgnet rundt. En forudindstillet insulindosis efterligner bugspytkirtlens basale insulinproduktion hos personer, der ikke har diabetes, og en forudindstillet insulindosis kan bedre justeres til kroppens behov. Hurtigtvirkende insulin virker meget hurtigt, så ændringer i blodsukkerniveauerne som følge af et kulhydratindtag mindskes. Det kan også anvendes, hvis der er behov for at sænke et højt blodsukkerniveau.

Vi har altid elsket at dyrke udendørs aktiviteter og sport sammen. Takket være insulinpumpen har vi nået et nyt niveau af frihed og fået mere ro i sindet!

- PAOLO, GIULIAS FAR

REDUCER HbA1c, REDUCER KOMPLIKATIONER

HbA1c: Et vigtigt mål for hvor effektivt diabetes kan styres, bestående af en måling af den mængde glukose, der har bundet sig til hvert enkelt røde blodlegeme over de foregående 2-3 måneder, hvorved niveauet af diabeteskontrol kan vurderes.

Undersøgelsen DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) bekræfter, at man ved at sænke HbA1c med blot 1 % kan mindske risikoen for at udvikle mikrovaskulære komplikationer med op til 40 %.* HbA1c bør måles hver 3. måned med det formål at holde det under 7 % (53 mmol/L) eller inden for det målområde, din læge har fastsat.*

Normale blodsukkerværdier ligger mellem 4,0 og 7,8 mmol/L, og du bør måske overveje at prøve at nå disse mål i dit daglige liv med selvmonitorering af blodsukkerniveauet (SMBG) ved hjælp af et blodsukkerapparat.*

Hypoglykæmi

Forældre kan være bekymrede for, at deres barn får en episode med hypoglykæmi (lavt blodsukker) under søvnen i løbet af natten. Mange kontrollerer blodsukkerværdien flere gange om natten for at sikre, at deres barns blodsukkerniveau ligger inden for målområdet.

Små børn

Små børn har brug for små insulindoser. Mange børn spiser små mængder med korte mellemrum hele dagen igennem og kan derfor kræve mere hyppige insulininjektioner.

Så hvad kan forældre gøre for at hjælpe deres børn med at styre deres diabetes bedre og holde deres blodsukkerniveau under kontrol, samtidig med at de lader dem nyde deres barndom??

REFERENCER

 • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.