Mit barn har diabetes

Insulinpumper til børn

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • Sådan kan insulinpumper hjælpe dit barn med diabetes

Resultaterne af nylige undersøgelser* viser, at insulinpumper kan være både sikre og effektive til små børn, forudsat at deres forældre både er vidende om og motiverede til at bruge denne type apparat. En insulinpumpe kan være med til at gøre det lettere at skabe balance mellem insulin og blodsukker og kan også være med til at reducere forekomsten af hypoglykæmi.

Flere kliniske undersøgelser* bekræfter, at type 1-patienter i alle aldre, der skifter fra flergangsterapi (MDI) til insulinpumpebehandling, beretter om forbedringer i deres livskvalitet og øget tilfredshed med deres behandling.

I løbet af de første timer, hvor jeg lærte insulinpumpen at kende, indså jeg, at livet ville blive anderledes. Det stod mig klart, at mit barn ville få et bedre liv, hvis hun fik en insulinpumpe.

- MARTINA, ANNELIS MOR

Sådan kan MiniMed® 640G-insulinpumpen hjælpe i det daglige

MiniMed® 640G-insulinpumpen har mange funktioner og indstillinger, som kan være ideelle til yngre brugere.

  • Bolus Wizard® tager hensyn til tidligere indgivet insulin, der stadig befinder sig i kroppen, så bolusberegningerne bliver mere nøjagtige.
  • En børnesikringsfunktion der deaktiverer insulinpumpens knapper, så der ikke kan programmeres insulin ved et uheld. Der kan også fås en fjernbetjening, så forældrene alene har kontrollen.

Hvor kan mit barn have sin insulinpumpe?

Det er ofte et af de første spørgsmål, mange forældre og børn stiller. Faktisk kan insulinpumpen nemt fastgøres i et bælte eller bæres i en lomme. Der kan også fås forskellige insulinpumpeetuier.

I et bælte eller bæres i en lomme. Der kan også fås forskellige insulinpumpeetuier.

Der bliver ofte stillet spørgsmål om brug af insulinpumpen under aktiviteter som sport, dans og fester. Normalt kan insulinpumpen blive siddende uden at virke forstyrrende på disse aktiviteter. Insulinpumpen kan afbrydes (i op til 60 minutter) i forbindelse med brusebade, svømning eller intens aktivitet. Den skal tilsluttes igen bagefter, og hvis insulinpumpen har været afbrudt i mere end en time, kan det være nødvendigt at foretage visse dosisjusteringer. Forældre bør drøfte dette med deres læge for at nå frem til de justeringer, der er de rigtige for deres barn.

Vil mit barn stadig være i stand til at leve et normalt socialt liv?

At have det sjovt og lege med vennerne er en af de bedste måder for et barn at holde sig glad og sund på. Med MiniMed 640G -insulinpumpen kan et barns sociale liv være lige så fleksibelt, som barnets ugeprogram kræver.

MiniMed 640G-insulinpumpen har infusionssæt og automatiske indføringsenheder, der passer til alle aldre (inklusive spædbørn) og er med til at sikre effektiv insulintilførsel og give børn mulighed for at fortsætte deres liv.

MiniMed 640G-insulinpumpen på et barns krop
MiniMed 640G-insulinpumpen på et barns krop

 

 

REFERENCER

  • * Referencer opbevares i vores arkiv og udleveres efter anmodning. Kontakt venligst din lokale Medtronic-repræsentant vedrørende eksemplar.

 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.