Mit barn har diabetes

Insulinpumper som en løsning til børn

FREMHÆVET PÅ SIDEN

  • Sådan kan insulinpumper hjælpe med at styre dit barns diabetes

For at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at holde blodsukkerniveauet under bedre kontrol, bruger mange børn med type 1-diabetes en insulinpumpe.

En insulinpumpe er et lille apparat, nogenlunde på størrelse med en mobiltelefon, som let kan bæres i et bælte, i en lomme eller sågar fastgjort på en beklædningsdel eller en lille taske, der bæres om livet.

Insulinpumpen kan hjælpe dig, dit barn og din behandler med mere nøjagtigt at efterligne den måde, hvorpå en sund bugspytkirtel tilfører den basale insulin til kroppen, ved at tilføre små mængder hurtigtvirkende insulin i løbet af dagen og natten. Den kan være med til at styre behovet for justering af insulindoserne bedre, især efter måltider og i løbet af natten, og kan på den måde hjælpe med at opnå bedre blodsukkerkontrol.

I stedet for hyppige injektioner kræver insulinpumpebehandling ikke andet end en udskiftning af infusionssættet hver 2. eller 3. dag.

Nu laver Guzmán det samme som alle andre børn; svømmer, spiller basketball og hans yndlingssport fodbold. Sandheden er ganske enkelt, at insulinpumpen har gjort nattetimerne nemmere for os alle.

-ESTER, GUZMÁNS MOR

Hvordan hjælper MiniMed® 640G-insulinpumpen med at kontrollere blodsukkerniveauet?

MiniMed® 640G-insulinpumpen kan tilføre bittesmå, præcist afmålte insulindoser helt ned til 0,025 enhed i timen over hele dagen. Den nøjagtige mængde indstilles af lægen, så den passer til de specifikke krav, barnets normale kropsfunktioner stiller.
Med insulinpumpen kan man også:

  • Anvende Bolus Wizard®: Denne indbyggede funktion er med til at sikre nøjagtig dosering, idet den tager højde for mængden af insulin, der allerede findes i kroppen, det aktuelle blodsukkerniveau, indtag af kulhydrater og personlige insulinindstillinger, når den skal fastlægge den rette dosis.
  • Justere den basale insulin for at kompensere for højere eller lavere niveauer under motion eller sygdom.
  • Annullere programmerede tilførsler af insulin, hvis barnet bestemmer sig for ikke at spise eller deltage i en tidligere planlagt aktivitet.

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.