Mit barn har diabetes

Mange forældre, hvis barn har fået diagnosen type 1-diabetes, spørger sig selv: 'Hvorfor sker det her for mit barn?' 'Hvordan kan han eller hun fortsætte med at leve som før?' 'Hvordan kan jeg bedst hjælpe?' Ofte synes der at være flere spørgsmål end svar til at begynde med.

En af de vigtigste ting for forældre er deres børns sundhed og velbefindende. For et barn med type 1-diabetes er formålet med diabetesbehandling at mindske risikoen for udvikling af senkomplikationer som følge af høje blodsukkerniveauer, undgå hypoglykæmi og sikre normal vækst og udvikling, såvel fysisk som følelsesmæssigt.

Læs historierne fra det virkelige liv om andre forældre til børn med type 1-diabetes, og opdag hvordan de har fundet deres vej til bedre kontrol.

Historier fra det virkelige liv

Mit barn har diabetes

Tess, Annas datter, I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2010

Da Tess var 15 måneder gammel, opdagede jeg at hun drak af soppebassinet i baghaven. Hun var for lille til at fortælle mig, hvorfor hun var tørstig. Hendes opførsel førte til, at vi opdagede at hun havde type 1 diabetes, og hun blev sat på en behandling med 4 injektioner pr. dag. Det var altid svært at holde kontrol, for det meste af tiden havde Tess højt blodsukker, for så pludseligt at bryde sammen, hvilket gjorde livet besværligt for os alle. På sin 2-års fødselsdag fik Tess en insulinpumpe, og lige siden føler vi, at vi har fået vores Tess tilbage igen. Til alle de forældre der har tænkt på at få en insulinpumpe til deres barn, kan jeg kun sige, at de skal se at få fat i en så hurtigt som muligt.

- ANNA

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.